Til hovedinnhold

Truer utbygging av nytt nett

De to mobilselskapene, som sammen holder på å bygge nytt mobilnett, har nemlig fått avslått sin klage til Post- og teletilsynet (PT) om de nye termineringsprisene som snart blir innført. Ettersom PT nå anser både Tele 2 og Network Norway som ”betydelige aktører” på det norske markedet, vil de nemlig ikke kunne kreve like mange øre per minutt av andre operatører når en abonnent fra en konkurrent ringer deres mobilnett.

Konkurrentene Netcom og Telenor mener imidlertid at reguleringen er på høy tid, ifølge Idg.no.

Ulike vilkår

Post- og teletilsynet er et forvaltningsorgan som ligger under Samferdselsdepartementet, og har som hovedoppgave å overvåke og regulere den norske post- og telekommunikasjonssektoren. Det innebærer blant annet at de kan legge restriksjoner på mobiloperatørene for hvor mye de har lov til å kreve av hverandre, for å sammenkoble samtaler fra konkurrentenes mobilnett. Det er dette som kalles termineringspriser.

Tele 2 og Network Norway kan i dag kreve termineringspriser på 1,15 kroner per minutt fra andre operatører. Fra 2010 vil prisen bli senket til 75 øre per minutt. Netcom og Telenor vil til sammenligning få termineringspriser på 45 øre fra 2010.

Nytt nett i fare

Med det nye vedtaket fra Post- og teletilsynet kan det se mørkere ut med tanke på utbygging av et nytt mobilnett i Norge. Tele 2 og Network Norway vil nemlig ikke få like gode betingelser som da de planla utbyggingen.

- Opprettholder de vedtaket er vi nødt til å revurdere. Business-caset blir seende annerledes ut, sier administrerende direktør Håkon Dyrnes i Tele 2 til Finansavisen.

(Artikkelen fortsettes.)


Administrerende direktør Håkon Dyrnes i Tele 2.

Been there, done that

Kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom sier til Mobilen.no at termineringsprisene bør utjevnes raskere enn det Post- og teletilsynet har foreslått. Netcom fikk selv gunstige vilkår da Telenor nærmest var enerådende på det norske mobilmarkedet, men han hevder at det er betydelige forskjeller mellom den gang, og den situasjonen Tele 2 og Network Norway er i nå.

- Med bakgrunn i selskapenes marginale utbyggingsplaner mener vi det er vanskelig å forsvare differansen i termineringsprisene mellom oss og Tele 2/Network Norway. Våre fordeler overfor Telenor ble i sin tid brukt til å gi Norge et fullverdig, landsdekkende andre mobilnett, sier Vederhus.

- Slik jeg forstår, dreier Network Norway/Tele 2s planer seg om å bygge der dekningen allerede er fullgod, altså storbyene. Det er altså ikke snakk om et tredje, fullgodt mobilnett som ivaretar distriktene. Dermed har vi vanskelig for å se hvorfor de skal få fordeler i form av store termineringsdifferanser, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom.

Dyrt for Telenor og Netcom

Konsernsjef Ingvild Myhre i Network Norway kaller situasjonen i tele-Norge et duopol, og sikter til Telenor og Netcoms sterke markedsposisjon. Men de to største operatørene vil også få justert sine termineringspriser fra 2010, ned til 45 øre per minutt. Det kan by på utfordringer for landets nest største operatør.

- En termineringspris på 45 øre, kombinert med store differanser opp mor Network Norway/Tele 2 får stor betydning. Det medfører inntektsreduksjoner på flere hundre millioner, noe som gjør det betydelig tøffere for oss å konkurrere. Samtidig som Netcom skal ivareta ansvaret som forsørger av landsdekkende mobil infrastruktur og nettverkskapasitet, skal vi også kunne konkurrere på pris og tjenesteinnovasjon. Dette kombinert med store inntektstap er selvsagt en stor utfordring, avslutter Vederhus.

Ikke over ennå

Selv om Network Norway og Tele 2 fikk avslått sin klage til Post- og teletilsynet, betyr ikke det at saken er avsluttet. Direktør Willy Jensen i PT, sier nemlig til Finansavisen at selskapene har mulighet til å klage på nytt etter at vedtaket er formelt behandlet.

Likevel kan det se mørkt ut for et tredje mobilnett i Norge, ettersom Tele 2 og Network Norway sannsynligvis er avhengig av litt drahjelp fra Post- og teletilsynet for å kunne gjennomføre utbyggingen, slik tilfellet var for Netcom i starten.

Mer om
annonse