Til hovedinnhold

Slik skal IBMs «tenkende» datamaskin kurere kreft

«Watson» har fått et nytt bruksområde.

IBM

Vi har sett mange eksempler på at kunstig intelligens stadig blir mer avansert, faktisk i en slik grad at mange anser fenomenet som en trussel mot menneskeheten. Det er likevel ingen tvil om at kunstig intelligens besitter et enormt positivt potensiale, og nå skal teknologien til og med brukes mot kreft.

IT-kjempen IBM har nemlig nå kunngjort i en pressemelding at de skal samarbeide med en rekke ledende kreftforskningsinstitutter via sin avanserte, kunstig intelligente «Watson»-maskin.

Identifiserer mutasjoner

Samarbeidet innebærer å benytte Watsons kognitive ferdigheter til å identifisere og kartlegge de spesifikke genetiske mutasjonene hos hver enkelt pasient som forårsaker utviklingen av kreftceller. Dette er en metode innen kreftbehandling som har et lovende potensiale når det gjelder å supplere tradisjonell strålebehandling og cellegift.

IBMs Watson-maskin. Foto: Clockready/Wikipedia

Det å tråle gjennom de enorme mengdene genetisk informasjon krever imidlertid store ressurser dersom arbeidet skal gjennomføres av mennesker. Den genetiske informasjonen til én enkelt pasient tar ifølge IBM rundt 100 gigabyte med data, og i tillegg til dette kommer all relevant medisinsk informasjon relatert til pasientens tilstand. For leger kan dette arbeidet ta flere uker.

Det er altså her Watson kommer inn i bildet. IBMs intelligente superdatamaskin skal være i stand til å skaffe seg oversikt over den kompliserte, genetiske informasjonen på bare minutter, og i tillegg identifisere øvrig informasjon fra medisinsk litteratur som er relevant, for eksempel pasientens medisinske historie.

Fører til raskere behandling

På bakgrunn av dette kan maskinen igjen hjelpe legene med å avgjøre hva som er den mest effektive behandlingsmetoden for hver enkelt pasient langt raskere. Innen kreftbehandling er tidsaspektet som kjent alltid av stor betydning, og dermed kan Watsons bidrag altså få store positive konsekvenser på feltet.

Watson er et kunstig intelligens-prosjekt som stadig er i utvikling. Maskinen er blant annet i stand til å både forstå og kommunisere med naturlig språk, en egenskap den blant annet har brukt til å slå elite-studenter i spørrespillet Jeopardy. De analytiske ferdighetene til teknologien har også satt den i stand til å lage matoppskrifter på egen hånd. Mer informasjon om kreftprosjektet finner du hos IBM.

Kunstig intelligens kan brukes til så mangt: Google har laget et system som kan lære å spille dataspill på egen hånd »

(Via Fox News)

annonse