Ville du bodd under vann?

Japanerne vil bygge en by under havet.

Verden blir stadig tettere befolket, noe som jo kan synes som et problem med tanke på at beboelige landområder naturlig nok er begrenset. Så hva gjør man da? Jo, det samme som når man ikke har plass til flere solcellepaneler: man bruker havet.

Ifølge Gizmodo vil nemlig et japansk ingeniørfirma sende opptil 5 000 mennesker til havs i en ballformet pode.

Se alle bildene av prosjektet i bunnen av saken.

Spiralvei mot havbunnen

Vi snakker altså om en slags undervannsby, men ikke en «by» i tradisjonell forstand. Det er ingeniørene i Shimizu Corp. som står bak konstruksjonen, som vil bestå av et lite overflateplatå, en underliggende, ballformet pode med en diameter på 500 meter og en spiral som strekker seg hele veien ned mot havbunnen. Platået er egentlig toppen av poden, og har 5 gangveier som leder inn i konstruksjonen.

En stor kjegle vil stå i midten av konstruksjonen.Foto: Shimizu Corp.

Går man inn en av inngangene, vil man ankomme inne i poden, som skal inneholde butikker, hoteller, næringsliv og boliger. I midten av kuppelen strekker det seg en grønn livsnerve som både skal stå for bæring, belysning, dyrking av planter og transport til overflaten.

Bunnen av spiralen festes i havbunnen.Foto: Shimizu Corp.

Det kanskje mest interessante og innovative ved konstruksjonen er imidlertid det 15 kilometer lange «båndet» formet som en spiral, som strekker seg fra poden og nedover til havbunnen. Denne skal produsere elektrisitet ved hjelp av havvarmekraft, som bruker temperaturforskjeller i havet til å skape energi. Mikroorganismer skal også omgjøre karbondioksid i poden til metan, som deretter kan forbrennes og gi varme.

Ferdigstilt vil poden kunne huse opptil 5 000 mennesker, og være langt mer miljøvennlig enn en landbasert by. Dersom Shimizu Corp. får støtte fra den japanske staten, vil prosjektet kunne starte om 15 år, og ta 5 år og bygge.

Vi har sett et lignende prosjekt tidligere:
Designere vil sende Kinas befolkning til havs »

(Kilde: Sploid.Gizmodo)

annonse