Tek.no

Nyhet

Hva har nettverkstilkoblede biler og nettnøytralitet til felles?

Sammenhengen er viktigere enn vi tror, hevder Gary Newe i F5 Networks.

Shutterstock
Gary Newe
11 Okt 2014 07:00

Nettverkstilkoblede biler er i ferd med å bli virkelighet, men de reiser en rekke problematiske spørsmål – ikke minst rundt sikkerheten i bilene som er avhengig av en Internett-forbindelse med permanent høy kvalitet. Spesielt åpner nettverkstilkoblede biler en debatt om nettnøytralitet. Dette er prinsippet om at Internett-leverandører må behandle alle data på Internett likt.

Nettnøytralitet sørger for eksempel for at nettstedene til småselskaper behandles på nivå med nettstedene til større organisasjoner. Uten dette prinsippet vil store selskaper ha mulighet til å betale for at deres datapakker beveger seg raskere enn datapakkene til mindre selskaper over det samme nettverket. Istedenfor å investere i større og raskere nettverk, kan ISP (Internett-leverandøren) opprettholde lønnsomheten ved å begrense visse datapakker og prioritere andre mot en avgift.

Kan gå på bekostning av sikkerheten

Etterhvert som Internett videreutvikler seg, blir folk mer kjent med nettnøytralitet, men de har en tendens til å forbinde det med Netflix og mediakonsum. Nettnøytralitet er faktisk mye større enn det; spesielt når vi innfører Internett i biler.

La oss tenke på dette et øyeblikk; forestill deg at bilen er helt tilkoblet til Internett. Den kan tilby forskjellige ruter basert på trafikkorker, varsle deg om fartsgrenser og gi deg en hånd med parkering. Selv om alt dette høres flott ut, vil det hele kunne bli svekket dersom vi ignorerer nettnøytralitet. Uten dette vil vi kunne oppleve at den nettverkstilkoblede bilen påvirker den offentlige sikkerheten, spesielt hvis vi ser på behovet for Internett for å få tilgang til kart og foreta databehandling. I utgangspunktet vil «bilselskap A» kunne betale «mobilleverandør B» for å prioritere sin trafikk fremfor «bilselskap B» uten nettnøytralitet.

Dersom man vurderer en ekstrem mulighet, kan man tenke seg at man hadde et Internett med to nivåer, der Internett-leverandørene (ISP) krever betaling for en grunnpakke og deretter belaster innholdsleverandørene ekstra for å sørge for levering av deres innhold. Betyr dette at alle med en grunnpakke vil kunne få problemer med å få innholdet sitt levert? Hvis vi fullfører denne tanken og legger til grunn at den nettverkstilkoblede bilen ikke hadde superrask tilgang, eller at selskapet ikke hadde betalt for det øverste tjenestenivået, ville vi oppleve problemer når bilen ikke kunne kommunisere sin plassering eller motta spesielle instruksjoner?

Nettnøytralitet må fortsette å spille en rolle

Hva med en ambulanse på vei til akuttmottaket med en pasient med en kritisk lidelse/skade om bord? Vi er på et stadium der det ikke er urimelig å anta eller å tenke seg at pasientens vitale livstegn blir oversendt i sanntid til sykehuset. Hva om denne leverandøren ikke abonnerer på den spesielle, raskere Internett-pakken? Ville ikke dette ha gått utover hastigheten på leveringen av denne kritiske informasjonen?

Selv om dette er ekstreme tilfeller, hvis vi vurdere disse scenariene, kan vi se at nettnøytralitet er svært viktig når vi tenker på den nettverkstilkoblede bilen. Akkurat som vi har ytringsfrihet og likestilling i hverdagen, er det bare naturlig at det samme prinsippet skal gjelde når vi går inn en mer digitalt sentrert verden. Etterhvert som Internett og konnektivitet i økende grad spiller en rolle i våre liv, må vi sørge for at også nettnøytraliteten fortsetter å spille en rolle.

Betaler for å bli prioritert i nettet:
Så mye hjalp det Netflix å betale for bedre Telenor-hastighet »

annonse

Les også