Til hovedinnhold

Advokat arrestert for å filme politiet - fikk $170.000 i erstatning

Simon Glik lot seg ikke bølle med av Boston-politiet.

Simon Glik brukte mobilen til å filme en voldelig pågripelse i Boston, USA, og ble belønnet med tiltale om ordensforstyrrelser, rømningsmedvirkning og skjult overvåkning. Lokalmyndighetene i Boston må betale over 970.000 kr ($170.000) til Glik etter et forlik i retten.

Les også:Britisk politi måtte ut med erstatning til julefotograf

Politiet i Boston visste neppe hvem de la seg ut med i første omgang, for etter å ha blitt konfrontert med tiltalen tok advokaten Glik selv affære og saksøkte myndighetene for brudd på borgerrettighetene. Lange perioder i retten er over, og myndighetene gikk med på i et forlik å betale Glik over 970.000 kr for utgifter samt tort og svie.

- Retten har gjort det klart at mennesker ikke kan bli arrestert fordi de har filmet politibetjenters jobb i det offentlige rom. Det var fornuftig av myndighetene å inngå et forlik heller enn å sløse bort skattebetalernes penger på å forsvare saken, mente David Milton, en av forsvarerne til Glik.

Forliket var ventet, etter at en ankedomstol i Boston - som har besluttende kraft i Massachusetts, New Hampshire, Maine, Rhode Island og Puerto Rico - vedtok at den amerikanske grunnloven sikrer innbyggernes rett til å dokumentere politiets aktiviteter i offentligheten. Det ventes at denne tolkningen av loven vil stå som et førende eksempel også for domstoler i andre delstater. Dersom dette stemmer kan amerikanske fotografer puste lettet ut og slippe å bekymre seg like mye for politiets inngripen, vel å merke så lenge man følger loven.

I tiden etter angrepet på tvillingtårnene i New York har spesielt politiet i England og USA kjørt aggressive kampanjer mot fotografer som tar bilder på offentlige steder og av politiet. Selv her i Norge fikk en Sandnes-fotograf et ublidt møte med politiet.

annonse