Tek.no

Nyhet

– Misforståelse at batteriet er miljøskadelig

Einar Eriksen
21 Nov 2008 06:00

Det er ikke lenge siden Sony Ericsson iverksatte prosjektet Greenheart, som er en plan for å gjøre mobiltelefonene mer miljøvennlige. Allerede for tre uker siden viste produsenten frem en konseptmodell med deksler laget av biologisk fremstilt plast og taster av resirkulerte materialer. Vi har tatt en prat med miljøsjef i Sony Ericsson, Mats Pellbäck-Scharp, om produsentens videre planer for Greenheart.

Kan du kort oppsummere hva Greenheart går ut på?

Miljøvennlig emballasje.

– Greenheart er et prosjekt der vi ser på alle de miljørelaterte faktorene rundt mobiltelefonene våre. For eksempel bruk av biologiske materialer, miljøvennlige ladere og nedbrytbar embalasje. I tillegg kommer grep som å erstatte brukerhåndbøker i papir med nedlastbare versjoner på internett, forklarer Pellbäck-Sharp.

Greenheart er fremdeles forholdsvis ferskt, og produsenten skal fortløpende vurdere hvilke deler av prosjektet som skal innlemmes på fast basis.

– Vi må starte et sted, og vil nok prøve oss frem med enkeltmodeller. Akkurat nå er for eksempel bruk av biologisk materiale fremdeles under testing, og materialene må bestå strenge kvalitetskrav før vi kan bruke dem i kommersielle produkter.

Vil bruk av organiske materialer påvirke pris til sluttbrukeren?

– Dette er veldig volumavhengig. Med få modeller i produksjon vil nok prisen være høyere enn normalt, men når vi kommer opp i et stort volum vil kostnadene bli like lave, eller til og med lavere enn med dagens materialer, sier Pellbäck-Scharp, men understreker at det er for tidlig å si noe helt sikkert.

Hva med batteriene, har dere vurdert mer miljøvennlige energikilder?

– Det er en veldig vanlig misforståelse at batteriene i dagens mobiltelefoner er skadelige for miljøet. Det er lenge siden vi gjorde en stor utfasing av Nickel-Cadmium-batteriene, som inneholdt en rekke skadelige stoffer. I dag brukes det utelukkende Li-ion-batterier, som ikke er mer skadelige for miljøet enn resten av delene i telefonen, forklarer Pellbäck-Scharp.

SE: – Disse burde sorteres med metall.

– Skulle kunne sorteres som vanlig metall

Han etterlyser bedre informasjon fra myndighetene når det kommer til resirkulering av forskjellige batterityper.

– Li-ion-batterier burde i teorien kunne sorteres sammen med vanlig metallavfall. Slik det er i dag sorteres de sammen med andre batterityper, som inneholder skadelige stoffer som kvikksølv.

Han legger imidlertid til at heller ikke Li-ion-batteriene er helt uskyldige når det kommer til produksjonsprosessen.

– Batteriene inneholder stoffet Cobolt, som både er kostbart og må hentes via gruvevirksomhet. Hvor bra dette er for miljøet kan diskuteres.

Følger med på brenselceller

Pellbäck-Scharp påpeker videre at Sony Ericsson følger med på utviklingen av for eksempel brenselceller, men at de ikke har funnet noe mer miljøvennlig enn Li-pol-batterier.

– Brenselceller har selvsagt andre fordeler, som at du kan fylle på dem dersom du går tom uten å ha tilgang til strøm. Miljømessig er det ikke sikkert at det er noe fremskritt. For eksempel krever brenselceller at det må produseres brennstoff.

Vil ha bedre returordninger

Greenheart-prosjektet innebærer langt mer enn å velge mer miljøvennlige materialer i mobiltelefonene. Returordninger er et annet viktig punkt.

– Langt fra alle land har like gode returordninger for mobiltelefoner og annen elektronikk som Norge og Sverige. Vi skal fokusere på land som Thailand og Mexico, der det ikke eksisterer noen resirkuleringsprogrammer.

Les også
Her er solcelle-mobilen
annonse

Les også