Nyhet

Avis: Facebook klar over at Instagram kan være skadelig for unge

Facebook skal ha holdt hemmelig intern forskning som antydet at Instagram kunne være skadelig for tenåringsjenters kroppsbilde, avslører The Wall Street Journal (WSJ).

Ifølge avisen har Facebook, som altså eier Instagram, gjort undersøkelser siden 2019 for å se på hvilken innvirkning produktene deres har for de yngre.

Disse undersøkelsene har gjentatte ganger vist at bruken av deres plattformer kan ha negative konsekvenser for spesielt tenåringsjenter.

– Vi gjør kroppsbildet verre for én av tre treningsjenter, skal det ha stått på en av de interne presentasjonene som Wall Street Journal skal ha fått innsyn i.

Klandrer Instagram for økning i angst og depresjon

Fra en 2020-presentasjon står det at «32 prosent av tenåringsjenter uttaler at når de har et dårlig kroppsbilde, gjør Instagram at de føler seg verre», mens en annen blant annet sa at «tenåringer klandrer Instagram for økning i angst og depresjon.»

Innholdet viser funn fra fokusgrupper, online-undersøkelser og dagbokstudier i perioden 2019–2020. Det fremgår tydelig at selskapet har vært klar over de negative innvirkningene bruken av deres plattformer kan ha på tenåringsjenters psykiske helse, skriver The Guardian.

Benekter at plattformene er skadelig

Tross at deres egne og andres undersøkelser tilsynelatende viser at plattformene kan ha skadelige ringvirkninger, var det ikke lenge siden Facebook-sjefen Mark Zuckerberg pekte på det motsatte. Under en Kongresshøring i mars i år, gjengitt av The Guardian, uttalte han at det var mer sannsynlig at sosiale medier hadde en positiv effekt.

To måneder senere uttalte Instagram-sjefen Adam Mosseri at han mente å ha sett forskning som sa at Instagrams innvirkning på de unges mentale helse sannsynligvis var ganske små.

Forskningen er ikke svart-hvitt

I etterkant av WSJ sine avløringer har Instagram selv publisert en forklaring på sine nettsider. Der skriver de at de ønsker å være transparente hva gjelder den interne forskningen de gjennomfører, og uttaler samtidig at forskningen ikke er svart-hvitt.

Silje Steinsbekk

Også Silje Steinsbekk, Professor ved Institutt for Psykologi på NTNU, medgir at konsekvensene ved bruk av sosiale medier for unge er vanskelig å si noe klart om.

– Sosiale media er en relativt ny «oppvekstarena» for barn og unge. Det tar tid å generere ny kunnskap, men det blir stadig mer og bedre forskning på feltet. Hvis vi skal kunne vite noe om de langsiktige konsekvensene må vi følge ungdom over tid, slik vi gjør i studien Tidlig trygg i Trondheim. Om noen år har vi forhåpentligvis mye mer nyansert kunnskap om konsekvensene av sosial mediebruk, skriver Steinsbekk på e-post til Tek.no.

Blant funnene i studien kan det likevel tyde på at jenters selvbilde preges av sosiale medier i større grad enn det er for gutter.

– I studien Tidlig trygg i Trondheim fant vi at jenter som «liker» og kommenterer andres poster («andre orientert» sosial mediebruk) får dårligere fysisk selvbilde over tid. For guttene hadde det ingen betydning. Posting på egen sosiale media side («selv-orientert» bruk) påvirket ikke fysisk selvbilde.

– Vi fant en klar forskjell mellom gutter og jenter i vår studie. Vi vet ikke hvorfor det er slik, men forskning viser at kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å bruke sosiale media for å sammenligne seg selv med andre. Sosial sammenligning har dessuten en sterkere negativ effekt på kvinners kroppsbilde enn det har på menns kroppsbilde. Dette kan være noen av grunnene, skriver Steinsbekk.

annonse