Tek.no

Nyhet

CMOS-erstatteren

InVisages nye sensorteknologi.
29 Mar 2010 14:42

Nyhet

Det nokså ukjente firmaet InVisage Technologies har annonsert en tilsynelatende svært forlokkende sensorteknologi som, gitt at de holder det de lover, vil kunne revolusjonere sensorteknologien. InVisage lover fire ganger bedre ytelse (underforstått sensitivitet) og dobbelt så stort dynamisk omfang, som på toppen av alt skal bli billigere å produsere enn tradisjonelle sensorer. Undertegnede liker ikke å beskylde noen for løgn, men må innrømme at jeg stiller meg nokså skeptisk til lovnadene denne gangen.

Teknologien baserer seg på en film av såkalte kvantepunkter (quantum dots) som legges på toppen av en tradisjonell silisiumbasert sensor. Denne prosessen kan utføres i romtemperatur, noe som vil redusere kostnaden betraktelig. Mens tradisjonelle silisium-sensorer har lystap på 50% ved deteksjon og et ytterligere signaltap på i form av 50% kvanteeffektivitet (at sensoren bare kan omdanne halvparten av lyset som treffer til elektroner), påstår InVisage at deres sensor ikke har lystap, og at de har oppnådd kvanteeffektivitet på 90-95%. Dermed får man nær en firedobling av sensitiviteten, fordi man registerer praktisk talt alt det innkommende lyset.

Tradisjonell sensor til venstre, sensor med InVisages nye teknologi til høyre.

InVisage forteller ikke hvordan de har fått til dette i kombinasjon med dobbelt dynamisk omfang; de har ikke sagt noe om hvordan de har fått til økt dynamisk omfang i det hele tatt. Større dynamisk omfang betyr i praksis at man må både kunne registrere signal fra et mindre antall fotoner uten mer støy og/eller registrere flere fotoner uten at sensoren går i metning. Økt sensitivitet betyr nok også at de kan skille signaler fra et lite antall fotoner, men det er lite informasjon å finne om akkurat dette.

I første omgang har InVisage valgt å satse på små sensorer, typisk til mobilkameraer o.l. Det er et naturlig valg, men InVisage påpeker at teknologien kan benyttes til alle sensorer. Det vil naturligvis være en drøm å få f.eks. et kamera som Nikon D3s med to eksponeringstrinn bedre ISO-ytelse og bedre dynamisk omfang!

Forøvrig er det veldig lite håndfast informasjon InVisage presenterer i sin pressemelding, de bruker en variant av et svært populært, men nokså intetsigende begrep - kvantefilm, og de har heller ingen eksempelbilder tatt med denne nye teknologien. Det synes å være et seriøst selskap som står bak dette, men undertegnede ville ikke blitt veldig forbauset om det går slik det gikk med Fleischmann og Pons og deres kald fusjon-forsøk på slutten av 80-tallet...

Den nokså intetsigende pressemeldingen finner du på neste side.

Les også