Til hovedinnhold

Sealand vil ikke ha piratbukt

Plattformen og mikronasjonen Sealand

For snart to uker siden ble det kjent

at Piratebay ville kjøpe Sealand. Formålet med oppkjøpet var åpenbart å slippe unna andre lands lovverk.

For en uke siden skrev Piratebay på sine hjemmesider at forhandlinger med Prinsen av Sealand hadde startet. Saken har fenget i media og engasjert mange. Ikke minst i denne forumtråden.

På Piratebays sider har de hatt høye forhåpninger og planer. Blant planene har de allerede laget navn til nasjonens eget ølmerke, Seabrew.

Prinsen av Sealand har i et intervju hos CBC avslått tilbudet fra Piratebay. Han fortalte videre at han var i mot fildeling og at det ikke passer dem. Ironisk nok var det drift av piratradio landet var tuftet på, den gangen BBC hadde monopol på radio og TV i England.

Prinsen har selv skrevet en bok som det lages film av i Hollywood nå. Han har trolig rettighetene til boka og filmen i tankene når han går imot fildeling og de verdiene Piratebay står for.

For dyrt

Prisen ser også ut til å bli for høy for Piratebay. Prisen er ifølge prinsen selv estimert til 750 millioner Euro (ca 6,3 milliarder norske kroner). Piratebay hadde nok håpt på en langt lavere pris i håp om at hensiktene deres falt i smak hos prinsen. I skrivende stund har Piratebay samlet inn $19 941 (ca 128 000 norske kroner) til oppkjøpet.

Suvereniteten til Sealand har vært omdiskutert helt siden mikronasjonens start i 1967. Prinsen frykter nå at Piratebay kan fremtvinge et politisk etterspill som vil legge Sealand død for godt.

(Kilder: Dailytech og Piratebay)

Mer om
annonse