Til hovedinnhold

Forbrukertilsynet: – Å kalle 1000 GB for «fri data» er akseptabelt

Men bare foreløpig.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

I forbindelse med Chilimobils lansering av mobilabonnementet Chili Fri Data, som har en bruksgrense på 1000 gigabyte i måneden, har det blitt diskutert flittig i kommentarfeltet blant annet her på Tek.no om hvorvidt 1000 GB egentlig kvalifiserer til fri data.

Svaret finnes tilsynelatende i Forbrukertilsynets nye veileder for markedsføring av internett, tele og TV, som ble publisert denne uken. Denne er basert på hvordan tilsynet tolker og håndhever blant annet markedsføringsloven.

I veilederen heter det:

«Når det gjelder mobildata, kan begrepet «fri bruk» i markedsføring anses som villedende dersom bruk av data faktisk ikke er ubegrenset. Det samme vil gjelde dersom det er begrensninger i hastighet etter at en viss mengde data er brukt»

Foreløpig akseptabelt

Forbrukertilsynets nestleder Bente Øverli sier til Tek.no at «kan»-begrepet i denne setningen er vesentlig.

– Det vil derfor alltid være en konkret vurdering i hvert tilfelle om vi mener forbrukeren blir villedet av påstanden. Om inkludert datamengde er veldig høy, det vil si høyere enn det som normalt sett kan forventes brukt, kan effekten av påstanden ikke nødvendigvis være at forbrukeren blir villedet. Vi har hatt samme vurderinger med «fri bruk» av SMS, for eksempel, hvor mengden SMS som var inkludert var så høy at det i realiteten blir fri bruk, skriver Øverli i en e-post.

Hun sier at eventuelle begrensninger i bruken må være satt såpass høyt at det ikke uthuler konseptet med fri bruk, og at denne begrensningen må fremkomme tydelig i markedsføringen.

Nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet sier at å kalle 1000 GB i måneden for «fri data» på nåværende tidspunkt er greit.
Kimm Saatvedt/Forbrukerombudet

– På bakgrunn av det jeg har skrevet over mener vi på nåværende tidspunkt at grensen på 1000 GB i måneden derfor kan aksepteres, skriver Øverli.

Hun presiserer imidlertid at øvrige restriksjoner på abonnementet ikke må være for omfattende, slik at det blir villedende å omtale abonnementet som «fri bruk», og de må kommuniseres tydelig i markedsføring.

Vil kunne endre mening

Chilimobil har for eksempel i vilkårene at abonnementet ikke kan benyttes til datadeling fra mobilen, noe Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener kan være i strid med reglene om nettnøytralitet.

Øverli sier også at Forbrukertilsynets nåværende innstilling kan komme til å endre seg.

– Forbrukeratferden og tilbud i markedet fremover kan føre til at vi på et senere tidspunkt vil kunne forandre mening.

Med andre ord vil det være usikkert om Chilimobil får lov til å kalle dagens tilbud for «fri data» om en konkurrerende aktør skulle lansere et tilbud uten den samme datagrensen eller med betraktelig færre restriksjoner på bruken.

Flere innsigelser

Tidligere i år undersøkte Forbrukertilsynet 14 norske mobiltilbydere for å sjekke om de fulgte forbrukervernlovgivningen. Tilsynet hadde innsigelser mot flesteparten av aktørene, spesielt når det gjaldt ulovlige punkter i vilkårene eller dårlig informasjon om klagemuligheter.

Disse vil få brev fra tilsynet med beskjed om å endre praksis i løpet av sommeren, melder Forbrukertilsynet nå.

annonse