Til hovedinnhold

Oppdager kreft i sanntid

De grønne flekkene på bildene er cellekjerner behandlet med fluorescerende fargestoff. Cellene er hentet fra munnhulen til kreftpasienter. 
I det friske vevet (øverst) er kjernene små og har stor avstand til hverandre. Kreftcellene (nederst) er unormalt store, og har kort avstand til hverandre.
(FOTO: D. Shin/Rice University)

Ved hjelp av et Olympus E-330 speilreflekskamera har forskere laget et billig oppsett, som er kraftig nok til å oppdage kreftceller, direkte på skjermen til kameraet.

- Dette kan redde mange liv i land hvor vanlig utstyr brukt til diagnose rett og slett er for dyrt, sier professor Rebecca Richards-Kortum ved Rice University.

Hun har arbeidet i et team sammen med kollegaer fra Rice, og forskere fra University of Texas. Teamet har fotografert vevsprøver ved hjelp av et Olympus E-330, koblet sammen med en liten bunt fiberoptiske kabler. Under arbeidet ble vevsprøven tilsatt et fluorescerende fargestoff, som gjorde at cellekjernene glødet når de ble belyst.

- Det er ingen spesiell grunn til at vi valgte å bruke E-330 under forsøket. Det eneste tekniske kravet vi hadde, var at bildet av den fiberoptiske kabelen skulle bli spredd over så mange piksler, at vi kunne se de individuelle fibrene i kabelen, forklarer medforsker Mark Pierce til Akam.

Direkte i munnen
Under forsøket ble vevsprøver som var dyrket frem i laboratorium, sammenliknet med friskt vev fotografert direkte i pasientens munn.

I forstadier til kreft, og i ferdig utviklet kreftceller, er cellekjernen tydelig forvrengt. Så mye forvrengt, at forskerne kunne skille kreftceller fra friske celler, direkte på kameraets skjerm.

- Fargestoffene og de visuelle teknikkene, er de samme som patologer har brukt i årevis for å skille friske celler fra kreftceller, sier Pierce.

Fordelen med denne nye teknikken, er at de fiberoptiske kablene er så små og lette, at de enkelt kan plasseres og fotografere direkte på pasienten. Prosedyren blir dermed betydelig mindre smertefull enn biopsi, hvor vevsmateriell fjernes fra pasienten for å undersøkes. I tillegg kommer resultatene i løpet av sekunder, i motsetning til flere dager senere.

Kostnadseffektivt
Richards-Kortum forteller at det videre kan lages programvare som kan hjelpe helsepersonell, som ikke er patologer, til å skille friske celler fra kreftceller. Utstyret kan da bli brukt til rutinemessig kreft-screening, og kan hjelpe leger til å se hvordan pasienter reagerer på kreftbehandlingen.

- Utstyret som er enkelt å flytte, billig og likevel kraftig, kan brukes til å få ned kostnadene i utviklede land, og tilby helsetjenester som enda ikke er tilgjengelige i utviklingsland, avslutter Richards-Kortum.

(Kilde: Rice University)

annonse