Til hovedinnhold

Tøffere tider i møte for mobilbransjen

De siste 15 årene har vi sett en markant vekst i mobilsalget, med unntak av en liten nedgang i 2001. I 2009 kan det imidlertid se ut til at salgsfesten er over, og at salgstallene vil synke med 4-27 prosent. Det tror i alle fall flere analyseselskaper Financial Times har snakket med.

Det kan tyde på at mobilprodusentene også forbereder seg på nedgangstider, ettersom Nokia innrømmer at de møter større motgang i markedet enn tidligere, ifølge Amobil.

Finanskrisen

Det er ikke til å stikke under en stol at den pågående finanskrisen er et uromoment, også for mobilbransjen. Etter som ingen foreløpig vet hvor stor betydning børsfallene vil ha på realøkonomien, spår analytikere alt fra 4-27 prosent nedgang i mobilsalget.

Analytiker Vincent Rech fra Société Générale, hevder at salgstallene er knyttet opp mot brutto innenlandsk nasjonalprodukt (GDP) i det aktuelle landet. Han tror at en nullvekst i et lands GDP, kan føre til et salgsfall på hele 27 prosent for mobiltelefoner. For at mobilprodusentene ikke skal selge færre mobiler enn i år, tror Rech at et lands GDP må være på rundt 2,4 prosent.

En annen analytiker, Andrew Griffin fra Merrill Lynch, tror mobilprodusentene vil se en nedgang i salgstallene på rundt fem prosent, ifølge Financial Times.

Mobilprodusentene skjelver

Verdens største mobilprodusent, Nokia, vil legge frem sine forventede salgstall for 2009 i desember, og mye kan tyde på at investorene bør skjelve litt mer enn tidligere; I forrige måned hevdet Nokia nemlig at aksjeverdien var i ferd med å synke i forhold til tidligere i år.

Av de fem største mobilprodusentene, er det likevel Motorola og Sony Ericsson som ser ut til å slite mest for tiden. Motorola vurderer å slutte helt å produsere mobiltelefoner, mens Sony Ericsson sparker minst 2.000 ansatte.

Mer om
annonse