Til hovedinnhold

EU etterforsker Apple

Kan ha skviset ut iPhone-konkurrentene gjennom avtaler med
mobiloperatørene.

EU-kommisjonen etterforsker nå hvorvidt Apple har brutt loven gjennom sine distribusjonsavtaler med mobiloperatørene. EUs konkurransemyndigheter har sendt ut et spørreskjema til mobiloperatørene der spørsmålene til en viss grad avslører hva Apple er mistenkt for.

Ifølge Apple følger selskapet lokale lover fullt ut i sine avtaler, skriver britiske The Guardian. Avisen påpeker også at det kan bli vanskelig å få definert Apple som dominerende i markedet, i og med at det er konkurrenten Samsung som er størst i markedet på smarttelefoner.

Mistenker skvising av konkurrenter

Helt konkret etterforsker EU-kommisjonen to forhold: Om Apples avtaler med mobiloperatørene har betingelser som stenger konkurrentene ute fra markedet, og om avtalene inneholder klausuler som begrenser bruk av visse tekniske funksjoner, som for eksempel 4G, i enkelte EU- og EØS-land.

Blant annet stilles det mange spørsmål rundt hvorvidt Apple tvinger operatørene til å akseptere å ta inn et minimumsantall telefoner som er så høyt at det ikke blir lønnsomt for operatøren å markedsføre konkurrentenes telefoner.

Om minimumskvoter:

Spørsmålene gir en indikasjon på hva EU-kommisjonen mistenker Apple for:

 • Må ditt selskap forplikte seg til å kjøpe et minimumsantall Apple-telefoner?
 • Har kontrakten minimumskvoter for hvor mange iPhone-telefoner dere må selge?
 • Er disse volumene knyttet til en nivå- eller tidsbegrensning?
 • Hvor mye av ditt selskaps totale smarttelefonbehov dekkes av volumforpliktelsen?
 • Har du indikasjoner på at Apple vurderer operatørenes totale behov for smarttelefoner når minimumskvoten settes? Hvordan foregår i så fall dette?
 • Gjør minimumskvoten at dere bestiller flere iPhone-telefoner enn dere i ville gjort uten en kvote, eller overskrider ditt selskaps behov minimumskvoten?
 • Blir minimumskvotene justert over tid? Hvis ja, etter hvilke kriterier?
 • Hva er konsekvensene for selskapet ditt hvis minimumskvotene ikke blir oppfylt?

Om særbehandling:

 • Må selskapet ditt forplikte seg til å særbehandle iPhone?
 • Må selskapet ditt avstå fra å markedsføre konkurrentenes produkter til Apple-brukere?
 • Hvordan håndhever Apple dette?

Abonnement:

 • Må selskapet ditt gå med på en subsidieplan for iPhone?
 • Hvordan blir type og nivå på de månedlige subsidiene bestemt?
 • Hva er kriteriet for å sette subsidiene til et bestemt nivå?
 • Må selskapet ditt yte bedre tjenester til iPhone-brukere enn til de som bruker konkurrerende produkter?

Nettverk:

 • Har ditt selskap 4G?
 • Har Apple lagt begrensninger av teknisk eller abonnementsmessig art på bruken av iPhone5 i deres 4G-nett?
 • Hva skal til for å oppheve disse restriksjonene?

Det har ikke lyktes Mobilen.no å komme i kontakt med Apples nordiske talsperson i forbindelse med denne saken.

Les mer: Apple nekter forhandlerne å si at det er noe galt med iPhone >>

(Kilde: The Guardian)

annonse