Til hovedinnhold

Fildeling er en sikkerhetsrisiko

Fildeling, eller såkalt peer-to-peer kommunikasjon, er av de fleste sett på som en særdeles god løsning for å dele informasjon over nettet. Blant annet har pirater omfavnet denne teknologien. Men det er ikke bare goder som følger med ny teknologi.

Ikke ufarlig

Ifølge Cnet har flere personer og selskaper oppdaget baksidene ved fildeling. Blant annet skal informasjon om Marine One, president Obamas eksklusive helikopter ha kommet på avveie som en følge av fildeling. For amerikanske myndigheter passet det da også dårlig at informasjonen havnet hos en IP-adresse plassert i Irak. I tillegg har informasjon om over 1.000 pasienter ved amerikanske Walter Reed Army Medical Center ha havnet i feil hender som en følge av fildeling. Sikkerhetsekspert hos Symantec, Hans Petter Østrem, kan bekrefte at fildeling ikke kan gjennomføres helt uten risiko.
- Dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er viktig å huske på at ved fildeling har man ikke enveistrafikk, men trafikken går begge veier, forteller han til Teknofil.

Dette betyr at om du har andre åpne filer på din maskin foruten dem du egentlig planlegger å dele, så kan disse også hentes ut og lastes ned av andre. Ifølge Østrem er dette et aspekt både privatpersoner og selskaper bør ha i bakhodet om de benytter denne teknologien.

- Jeg anbefaler ikke kommersielle tjenester å benytte fildeling uten å sikre seg. Dette kan i så fall fort bli en brannfakkel, påpeker Østrem.

Sett opp egne servere

Fildeling kan samtidig være en særdeles nyttig teknologi. Blant annet har NRK sett at denne teknologien fungerer ypperlig for å distribuere de programmer de har rettigheter til. Ved utveksling av informasjon mellom institusjoner som universiteter og sykehus kan også fildeling være et anvendelig redskap. Østrem mener likevel at det må tas noen forhåndsregler om denne teknologien skal benyttes. Disse forhåndsreglene er også nyttige for privatpersoner som ønsker å benytte teknologien.
- Det er fult mulig å sikre dine data og avisolere de filene du ønsker å dele. Dette kan for eksempel gjøres ved å sette opp egne servere hvor du isolerer de filene som skal deles fra de øvrige dataene. På denne måten kan du få en fornuftig form for fildeling. Men å la folk benytte fildeling fritt på en arbeidsplass anbefaler jeg ikke, sier Østrem til slutt.

Mer om
annonse