Til hovedinnhold

– Vi vil bli som Nord-Korea

Nytt lovforslag om fotoforbud faller i dårlig jord hos IKT-Norge.

Et nytt forslag fra Forsvarsdepartementet får IKT Norges direktør, Per Morten Hoff, til å se rødt. Forslaget ligger nå ute til høring, og skulle departementet få gjennomslag for sine forslag vil forandringene i ytterste konsekvens bli katastrofale, melder NRK.

– Hvis dette går gjennom, vil Norge bli en svart flekk på kartet. Vi vil bli som Nord-Korea eller Jemen, og det er veldig alvorlig, advarer Hoff overfor NRK.

Bakgrunnen for Hoffs store frustrasjon er et tilleggsnotat fra det nevnte departementet. En konsekvens av dette notatet kan gjøre at det vil bli ulovlig å fotografere offentlige bygg. Ergo kan du i verste fall bli tiltalt for å ta bilde av Tryvannstårnet.

Skal gjøre om 100 år gammel lov

Allerede tilbake i 2005 ble det bestemt at en lov om forsvarshemmeligheter som ble laget rundt den første verdenskrig, skulle utarbeides i ny utgave. En av grunnene var at den ble ansett å være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Den nye lovteksten som får Hoff til å steile lyder som følger:

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten tillatelse fra Kongen, eller den Kongen bemyndiger, kartlegger skjermingsverdig objekt, eller militært anlegg eller område, ved å samle inn eller sammenstille data om disse, eller som offentliggjør slike data eller produkter basert på slike data.»

Med denne teksten strammer Forsvarsdepartementet etter Hoffs mening strikken i loven. Forslaget var samtidig nær ved å gå IKT Norge hus forbi. Skulle lovforslaget bli tatt inn i varmen, vil du måtte tenkte deg grundig om før du tar bilder av bygninger.

– Det man sier, er at man utvider bestemmelsen til å gjelde sivile mål som utgjør «kritisk infrastruktur». Det betyr i ytterste konsekvens at en turist kan bli fengslet for å fotografere Tryvannstårnet, siden det sender TV- og radiosignaler, mener Hoff.

Ikke alt er lov på offentlige steder i dag heller

Slik loven er i dag står du nokså fritt til å fotografere så mye du vil på offentlige steder, hvor du faktisk kan ta bilde av naboens hus uten samtykke, så lenge du ikke befinner deg på eierens eiendom.

Likevel er det en del ting du skal være oppmerksom på når du tar bilder i det offentlige rom. Politiet kan regulere området du befinner deg i av sikkerhetshensyn, som for eksempel om du står i veien for utrykningskjøretøy. Selv om du fortsatt kan ta bilder.

Det finnes dog noen viktig unntak for offentlige bygg:

  1. I straffesaker er det ikke tillatt å fotografere den siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet, eller i bygningen rettsmøtet finner sted, uten samtykke fra vedkommende. Det er heller ikke tillatt å fotografere under rettsforhandlingene. (Domstolloven §131a)
  2. Regjeringen kan legge ned forbud mot fotografering i nærheten av riksgrensen, og besittelse av kamera i nærheten av grensen uten tillatelse, hvis det er nødvendig for å hindre konflikt. (Riksgrenseloven §3 punkt 4.) Denne loven fra 1950 er antakeligvis en etterlevning fra den kalde krigen, og er ikke noe man trenger å tenke på i fredstid.
  3. En del militære områder har fotoforbud, uavhengig av hvor du fotograferer fra.
  4. Du kan heller ikke fotografere på en slik måte at du «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred» (Straffeloven §390 a).

Vil du lese mer om hva du har lov til når du fotograferer?
Her kan du lese hele guilden som tar for seg det du trenger å vite »

Hva tror du om det nye forslaget fra departementet? Diskuter i forumet nedenfor.

(Kilde: NRK)

Mer om
annonse