Til hovedinnhold

Dette er et 3D-skrevet «lever-organ»

Nye fremskritt for medisinsk 3D-skriving.

UCSD

3D-skriverne er på god vei til å revolusjonere industrien og mange andre felt, og ennå har vi antakelig bare vært vitne til starten på det som etter alt å dømme blir en lang og spennende ferd for teknologien.

Blant de utallige områdene som på en eller annen måte er blitt berørt av 3D-skriver-teknologien har også den kompliserte biologien sett lovende muligheter. 3D-skrevet menneskekjøtt kan nå erstatte dyr i fremtidens laboratorier, og nye «bio-skrivere» kan kanskje snart skrive ut hele menneskeorganer.

Forskere ved University of California i San Diego (via Gizmag) kan nå presentere en ny biologisk anvendelse av teknologien som potensielt kan ha store positive konsekvenser for liv og helse.

3D-skrevet «lever»

En gruppe nanoingeniører ved universitetet har lykkes i å bruke en 3D-skriver til å lage en dings som etterligner funksjonen til et av de viktigste organene i menneskekroppen, nemlig leveren.

Den 3D-skrevne enheten skal være beregnet for bruk utenfor selve kroppen og bruker nanopartikler til å fange opp og fjerne biologiske gifter i blodet, som for eksempel kan dannes av infeksjoner og lignende, og som kan føre til ulike typer sykdommer.

Det å bruke nanopartikler til dette formålet har man allerede holdt på med en stund, men teknologien har hittil hatt den svakheten at partiklene kan være vanskelig å fordøye skikkelig, noe som fører til de kan samle seg opp i kroppen og på den måten selv lede til forgiftninger. Det er dette det nye 3D-skrevne apparatet blant annet har rettet på.

Kan inspirere andre

Ifølge lederen av prosjektet, Shaochen Chen, har det å benytte 3D-skrivere til dette formålet blant annet den fordelen at man kan tilpasse «organene» til hver enkelt bruker. Han tror den nye teknikken nå vil kunne inspirere andre til å utvikle andre, tilsvarende løsninger.

For flere detaljer om både dette nye prosjektet og hvordan bioskriving generelt fungerer, kan du gå til Shaochen Chens hjemmeside.

3D-skrivere for forbrukere blir stadig billigere: Denne modellen koster bare 2000 kroner »

annonse