Tek.no

Nyhet

Mobilstråling forsterker depresjoner

17 Mar 2011 15:29Først publisert 12 Des 2005 11:42
annonse

En undersøkelse gjort i Australia i perioden 1968 til 2002 antyder at det er en sammenheng mellom selvmord og geomagnetiske stormer forårsaket av utbrudd på solen. Undersøkelsen har tatt for seg 51.845 menn og 16.327 kvinner. Resultatene tyder på at solstormene påvirker måten vi oppfører oss på, sier professor Michael Berk i avdeling for klinisk og biomedisinsk forskning ved Universitetet i Melbourne.
Magnetstormer
undersøkelsen underbygger en hypotese om at magnetstormer kan virke negativt på vår helse, og at elektriske enheter som mobiltelefoner, strømnett og mikrobølgeovner kan skape forstyrrelser i det naturlige elektromagnetiske feltet som omgir oss, på samme måte som solstormer kan gjøre det. - Ved elektromagnetiske stormer øker blodtrykket både hos kvinner og menn markant, hevder Berk.
Men Berk får liten støtte fra andre psykiatere, som viser til at depresjon er en psykiatrisk tilstand som ikke endrer seg på den måten Berk hevder. I flere land er det dessuten vanlig å bruke ekstremt sterke elektromagnetiske bølger i behandlingen av depresjoner, såkalt EHF-terapi.
Ingen konklusjon
Undersøkelsen gir ikke grunnlag for sikre konklusjoner, og mobilstrålingens effekt på var mentale helse er fortsatt uviss.

annonse

Les også