Tek.no

Nyhet

Ekstra SIM-kortleser stopper ikke mobilskatten

6 Mar 2006 14:42

For at du skal slippe å skatte for bruk av mobiltelefon betalt av arbeidsgiver må mobilen legges igjen på kontoret. Det har i alle fall foreløpig vært skattemyndighetenes svar på hvordan mobilskatten skal kunne unngås.
Bytter SIM-kort
Men i følge VG Nett kan du omgå denne regelen ved å sette en SIM-kortleser i mobilen som automatisk skifter fra abonnementet dekket av arbeidsgiver og over til ditt private abonnement ved arbeidstidens slutt.
Om skattemyndighetene godtar denne formen for SIM-kortsvitsjong er imidlertid et åpent spørsmål. Det dreier seg nemlig om såkalt sjablonbeskatning. Det betyr at du må betale skatt fordi du har adgang til å bruke en såkalt EK-tjeneste betalt av arbeidsgiver.

(EK=elektroninsk kommunikasjon, gjelder også vanlig telefon og bredbånd).

Ettersom du kan overstyre klokken som veksler mellom SIM-kortene har du altså mulighet til å bruke mobilen, Dermed er den skattepliktig, med mindre du kan dokumentere at du ikke har lov til å bruke mobilen utenfor ordinær arbeidstid. Du må også kunne dokumentere at du har fulgt denne avtalen.

Oppfordringen til å ta vare på mobilregningene for å bevise et faktisk lavere forbruk enn skattepliktig beløp er derfor til liten hjelp, med mindre totalregningen er mindre enn det skattesjablonen har satt som tak (4.000 kroner for én EK-tjeneste, 6.000 for to eller flere).

Har ikke mulighet
For Ã¥ slippe mobilskatten trenger du rett og slett en skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver pÃ¥ at du ikke har kunnet disponere mobiltelefonen utenfor ordinær arbeidstid, og du mÃ¥ ha fulgt avtalen.  
Bakvakter og breredskap på fritiden regnes ikke som ordinær arbeidstid, og du må betale skatt selv om du er pålagt å ha arbeidsgivers mobil påslått for å kunne motta alarmer eller liknende.

Skattefritt
Arbeidsgiver kan årlig utbetale 1.000 kroner til dekning av mobilutgifter uten at du må skatte av dette beløpet. Du slipper også å betale skatt om du betaler mobilregningen selv, og så får dekket dokumenterte utgifter til tjenestesamtaler. Dersom din totale mobilregning er mindre enn skattebeløpet (4.000 kroner) og du har betalt egenandel betaler du bare skatt av det beløpet arbeidsgiver faktisk har dekket.

De nye skattereglene er under sterkt press, og muligens vil det komme endringer. Det mange imidlertid ikke er klar over et at mobiltelefon dekket av arbeidsgiver også tidligere har vært skattepliktig. Har arbeidsgiver dekket mer enn 3.200 kroner av fjorårets mobilregning skal du skatte av det overskytende beløpet.

annonse

Les også