Til hovedinnhold

- Pass på mobil og nettbrett i 2012

Antallet målrettede digitale angrep økte med 400 prosent i 2011, advarer Symantec.

På bakgrunn av sin oppsummering av sikkerhetsåret 2011 mener Symantec at digitale trusler mot mobile plattformer blir en av de viktigste IT-trendene i 2012.

Informasjonssjef Kjetil Berg Veire i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener det er en utfordring å tenke sikkerhet når ny teknologi tas i bruk.

– Utviklingen går nå så raskt at mange vil ta i bruk ny teknologi og muligheter før sikkerhetsutfordringene er gjennomtenkt. Det vil alltid være en utfordring for alle som jobber med informasjonssikkerhet, sier han til ABC Nyheter.

Utsatte smarttelefoner

Bruken av smartmobiler har eksplodert, og truslene mot dem følger etter. Ifølge teknologiselskapet Gartner vil salget av smartmobiler passere 461 millioner enheter i slutten av 2011, og dermed passere PC-salget.

Denne utviklingen har også nettkriminelle fått med seg, noe som har ført til at antall skadelige mobilprogrammer økte i 2011. Utviklingen vil med stor sannsynlighet eskalere ytterligere det kommende året 2012, melder Symantec i sin rapport.

Også i NSM jobbes det med å lage gode og robuste datasystemer på flere fronter.

– Det vi i tillegg er opptatt av akkurat nå er at det er behov for en felles grunnsikring for informasjonssikkerhet i Norge, basert på et felles sikkerhetsnivå for offentlig forvaltning og andre som eier eller drifter kritisk infrastruktur. Ellers har vi også sett en jevn økning i antallet saker vi håndterer i NorCERT de siste fire årene, og er godt kjent med utviklingen, sier Kjetil Berg Veire i NSM.

Et evig kappløp

Spørsmålet blir om sikkerhetsbransjen kjemper en «tapt» kamp mot hackerne, som stadig finner nye måter og metoder for å drive ulovligheter.

– Det er alltid et kappløp mellom dem som ønsker å stjele informasjon, og de som prøver å hindre at det skjer. Hackerne prøver alltid å finne minste motstands vei. Den siste tiden har det ofte handlet om å lure brukerne. Derfor skrev vi i år en årsmelding om sikkerhetskultur for å øke bevisstheten om truslene, sier Berg Veire.

annonse