Tek.no

Nyhet

7,5 millioner Facebook-brukere er for unge

13 Mai 2011 09:57

Ifølge en undersøkelse gjort i USA, er omlag 7.5 millioner aktive amerikanske Facebook-brukere under 13 år gamle. Ifølge retningslinjene til Facebook er de for unge til å benytte seg av Facebook. Disse retningslinjene er satt for å unngå visse deler av føderal amerikansk lovgivning.

Fem millioner under ti år

Undersøkelsen viser også at rundt fem millioner av de 7,5 millioner brukerne er under ti år. Videre benyttet størsteparten av disse brukerne Facebook uten oppsyn av foreldre. Omlag én million barn i USA under 13 år har også opplevd en eller annen form for nettmobbing på Facebook. Uavhengig av alder ble over fem millioner brukere rammest av en eller annen form for misbruk gjennom Facebook, dette inkluderer virus og identitetstyveri.

20 000 sparket ut daglig

Nettsamfunnet har de siste månedene intensivert jakten på brukere under 13 år. Periodevis har så mye som 20 000 brukere daglig fått deaktivert kontoen grunnet feilaktig opplyst alder.

Undersøkelsen er fersk og gjelder bare USA. Det er likevel grunn til å tro at den er representativ for andre land, inkludert Norge.

(Kilde: LA Times)

Les også
– Datamaskinen gjør oss til dårligere lesere
Les også
Pass på hva du liker på Facebook
Les også
Facebook vil slippe inn barn under 13
Les også
– Facebook er en skremmende spionmaskin
Les også
Facebook ser hva du prater om
Les også
20 000 kastes ut fra Facebook hver dag
annonse

Les også