Til hovedinnhold

Sperrer mobilen i bilen

Finn Jarle Kvalheim

Det har den senere tid vært et enormt fokus på mobilbruk i bil. De fleste er i dag klar over at man kan bli stoppet og bøtelagt dersom man blir tatt for å ringe uten fastmontert mobil og håndfrisett mens man kjører.

Sperrer telefonen under fart

Applikasjonen Cell Cease er for de som ikke stoler på seg selv, eller ens nærmestes viljestyrke bak rattet. Applikasjonen kan installeres på en Windows Mobile-basert telefon med innebygget GPS. Der vil den gjøre omfattende endringer i systemprogramvaren.

Endringene går ut på at mobilen i praksis blir ubrukelig når man ferdes raskere enn 5 miles i timen, eller omtrent 8 kilometer i timen. Innstillingene kan skrus av ved hjelp av en PIN-kode underveis.

Programvaren vil dog la deg ringe nødnumre eller numre i en forhåndsdefinert telefonliste selv om telefonen ellers er låst.

Vet ikke hvem som kjører

Det fins noen ulemper ved programvaren. Blant annet vil telefonen bruke opp batteriet 20 prosent raskere enn uten programvaren installert. En annen ulempe er at GPS-en som programmet styres etter ikke er i stand til å vite hvorfor man plutselig beveger seg raskere enn 8 kilometer i timen.

Dette betyr at telefonen også vil gå i lås dersom det er noen andre som kjører, eller dersom man befinner seg på bussen.

Les også:

Sniktitt på Windows Phone 7

Hils på Windows-mobilen Aspen

(Kilde: autoblog.com)

annonse