Til hovedinnhold

Hvor realistisk er Elon Musks tunnelplaner? Vi spurte en ekspert

The Boring Company

Slik ser fremtiden ut ifølge The Boring Company.

Den 17. desember 2016 tvitret Elon Musk – mannen mest kjent som leder av Tesla og SpaceX – at han var irritert på trafikken. Lange køer og rushtrafikk skal ha fått ham til å se rødt, og han skrev at han skulle kjøpe en tunnelboremaskin og bare begynne å grave.

Den samme dagen opprettet han selskapet The Boring Company, og alle trodde det var en spøk.

Denne uken, nesten nøyaktig to år senere, kunne han imidlertid vise frem sin første testtunnel for offentligheten, som han mener gir en liten smakebit på hans visjon av fremtiden.

Elon Musk ser for seg et massivt nettverk av tunneler, dypt under jorda, hvor autonome, elektriske biler kan suse bortover i 250 kilometer i timen, før de løftes opp til overflaten av store bilheiser. Tunnelene skal bare koste en brøkdel av dagens tunneler å grave.

Ifølge Musk vil dette løse storbyers trafikkproblemer, og transport via tunnelsystemene hans, som han kaller «Loop», vil føles som teleportering, fordi det går så raskt.

Men kan den sørafrikanske entreprenøren snu opp-ned på tunnelbransjen på samme måte han har gjort for romfarten med sine gjenbrukbare raketter, eller bilindustrien med sine lekre elbiler?

Ifølge en ekspert vi har snakket med er ikke ideene til Elon Musk helt urealistiske, men kanskje litt for optimistiske.

Eivind Heimdal, leder i V-Teknikk hos Veidekke.
Veidekke

Ikke ren sci-fi

– Det er ikke bare ren sci-fi det han snakker om, og mange av påstandene han legger frem rundt tunneldriving er korrekt. Kostnader kan reduseres og graving kan effektiviseres, sier Eivind Heimdal, leder for Veidekkes avdeling for V-Teknikk.

Veidekke er blant entreprenørselskapene som bygger mest tunnel i Norge.

Elon Musk nevner en rekke måter de skal gjøre tunnelgravingen billigere på The Boring Companys nettsider. Den største innsparingen kommer fra å minske størrelsen på selve tunnelen, og her er Heimdal ikke i tvil om at Musk har rett:

– Det som i hvert fall er helt sikkert er at å halvere diameteren på tunnelen vil senke kostnaden betraktelig. Det vil også hjelpe å gjenbruke massene man henter ut fra gravingen til noe nyttig. Dette driver vi faktisk å tester ut allerede i dag, forteller Heimdal.

Biler som skal kjøre i de små tunnelene er nødt til å være autonome, elektriske og raske, samt være utstyrt med støttehjul som passer på at bilen ikke dytter borti veggene.
The Boring Company
The Boring Companys tunnel har halvparten av diameteren til vanlige tunneler, noe som kutter kostnadene med 3–4 ganger, ifølge Musk.
The Boring Company

Også visjonen om et massivt tunnelnettverk i mange forskjellige nivåer under storbyer anser Heimdal som plausibelt:

– Å legge tunneler i flere nivåer har vi allerede i mange steder, med alt fra T-bane-strukturer til vannpiper. Det kan skaleres. Det er helt uproblematisk.

– Kolliderer med realismen

Det største problemet med The Boring Companys planer, som Heimdal ikke føler Musk har svart godt nok på, er hvordan tunnelsystemet skal fungere i praksis. Musk ser tross alt for seg biler som kjører i lynraske hastigheter bortover smale tunneler, men hvordan vil det fungere hvis titusener av biler skal ned i tunnelene samtidig, og alle må heises ned én etter én?

I testtunnelen under Los Angeles viste forskjellige farger hvor raskt man kunne kjøre.
The Boring Company

– Selve transportdelen av planene hans kolliderer med realismen. Det virker ikke mulig å kunne øke hyppigheten på av- og på-kjøringer til tunnelene uten at du senker muligheten til å kjøre i de hastighetene Musk snakker om. Samtidig har han ikke snakket så mye om sikkerhetssystemene i tunnelene sine. Vi vet fortsatt veldig lite om hvordan de skal ivareta folks sikkerhet og hvordan de skal muliggjøre for redningsarbeid i de små tunnelene, sier Heimdal.

Han psier også at for å ha tilstrekkelig tilgang og mulighet for redning og evakuering legges det vanligvis to parallelle tuneller slik at en er operativ til redning hvis det skjer uhell.

Stemmer ikke at maskinene står stille 50 prosent av tiden

Elon Musk sier også at tunnelgraving tar mye tid fordi de store gravemaskinene står stille mye av tiden. Han sier de bare bruker 50 prosent av tiden på å faktisk grave, mens den resterende tiden blir brukt til å bygge støttestruktur i tunnelen, hvor maskinen står stille.

– Det stemmer ikke. Det er bare å se på tunnelboremaskinene som graver Follobanen nå. De graver kontinuerlig og transporterer ut masse konstant døgnet rundt. Det drives også med eksperimentering i dag for å finne måter å gjenvinne massen som blir hentet ut, slik The Boring Company også vil gjøre.

I dag graver The Boring Company med en tunnelboremaskin kalt Godot. Den skal snart erstattes med Line-storm (avbildet), som i sin tid skal erstattes med en tunnelboremaskin de jobber med selv, kalt Profrock.
The Boring Company

Men selv om tunnelboremaskinene som graver Follobanen er i konstant drift nå, er det mye tid som går med til å installere maskinene før de begynner å grave.

– Det er fire tunnelboremaskiner som graver Follobanen i dag, og hver av dem har en monteringstid på et halvt år før de kan begynne å grave. Det er jo systemer som er opptil hundre meter lange, som er nødt til å settes opp og driftes, forteller Heimdal.

Her er utgangen av testtunnelen, som leder til en heis som løfter bilen opp til bakkenivå.
The Boring Company

Det er kanskje her Musk ser for seg noen av innsparingene sine. Siden hans tunneler vil være mindre mener han at tunnelboremaskinene kan automatiseres, mens de større maskinene krever flere mennesker til å holde gående.

– Ved å automatisere tunnelboremaskinene vil vi kunne øke både sikkerheten og effektiviteten, står det på The Boring Companys hjemmesider.

Heimdal legger likevel vekt på at geologien i grunnen er veldig forskjellig, og kan by på svært forskjellige egenskaper. Dette påvirker kraftig gjennomføringen av tunnelboringen og hva slags sikring som må legges, som igjen går utover framtdrift og kostnader.

Mye riktig, men for optimistisk

– Elon Musk vet tydelig hva han snakker om, for han har fanget opp det som er utviklingstrekkene og mulighetene i bransjen. Samtidig har han trukket konklusjonene lenger enn de fleste andre, og det er mange forutsetninger som må lykkes 100 prosent for at det skal fungere som han ser det, sier Heimdal.

– Det er lenge til vi er der, avslutter Heimdal.

annonse