Nyhet

Regjeringen vil forby Game of Thrones før klokka 23:00

Alt med 18 års-grense blir for voldsomt.

I dag forholder TV-kanaler underlagt norsk lovgivning seg til noe som ofte kalles et «vannskille».

Det betyr at programmer som inneholder scener eller innslag som kan være skadelig for mindreårige ikke skal sendes før klokken 21 på kvelden.

Kulturminister Thorild Widvey (Høyre). Foto: Stiftelsen Tinius (Flickr)

Flytter programmer med 18-årsgrense

I et forslag som er lagt ut på høring ønsker regjeringen å erstatte dagens system med et gradert vannskille. Det vil i praksis si at innhold som har attenårsgrense skal flyttes til etter klokken 23.00 på kvelden.

The Walking Dead og Game of Thrones er eksempler på TV-serier som har attenårsgrense.

– Denne typen innhold kan være så angstskapende og skremmende for barn og unge at det kan være grunn til å sikre at slike bildeprogrammer sendes på sen kveldstid. Eldre barn er normalt fortsatt oppe klokken 21 og bør derfor gis et ekstra vern, skriver kulturminister Thorild Widvey (H) i høringsbrevet.

Oppdelt TV-døgn

I høringsforslaget går regjeringen inn for følgende oppdeling av TV-døgnet:

• Programmer med 12-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 19.00-05.30
• Programmer med 15-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 21.00-05.30
• Programmer med 18-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 23.00-05.30

Programmer som er tillatt for alle, eller har aldersgrense på 6 eller 9 år, kan sendes hele døgnet. I tillegg er nyhetsdekning og aktualitetsprogrammer unntatt, og kan sendes hele døgnet.

– Nei, dere slipper ikke inn før etter klokka 23. Foto: ABC

Betalingstjenester må også ha sperre

I forslaget står det også at bestillingstjenester som tilbyr filminnhold må sikre at innhold som kan være alvorlig skadelig for barn ikke ligger åpent tilgjengelig. Det må finnes en sperre, som er aktivert av tjenestetilbyderen, men som kan åpnes av foresatte.

– Den mest praktiske løsningen per i dag er trolig at mottaker/abonnent mottar en PIN-kode eller tilsvarende nøkkel som kan brukes til å låse opp sperret innhold, står det i forslaget.

Andre tekniske løsninger kan også godtas, men de må være like sikre.

I regjeringens forslag går det likevel frem at man skjønner det er umulig å holde kontroll med hvem som bruker denne typen innhold på betalingstjenester, og at man ikke vil innføre detaljert regulering.

Du kan lese hele høringsforslaget på Regjeringen.no (PDF-lenke).

Også kino-aldersgrensene endres
Slik blir de nye aldersgrensene på kino »

(Kilder: Dagbladet og Regjeringen.no)

annonse