Til hovedinnhold

Advarer barn mot 3D-bilder

Fransk organisasjon hevder 3D-bilder kan skade synet til barn.

Shutterstock

Den franske organisasjonen «Rådet for mat, miljø, yrkeshelse og sikkerhet», Anses, advarer nå mot å la barn under seks år se på 3D-skjermer. Barn som er under 13 år bør bare se 3D i moderate mengder.

Advarslene kommer i kjølvannet av en undersøkelse av hvilke helseeffekter 3D-innhold kan ha på øyne som er i utvikling.

Ifølge Anses kan prosessen der hjernen setter sammen to ulike bilder for å skape en tredimensjonal effekt, være skadelig på barn der synet er under utvikling.

Usikkerhet i fagmiljøene

Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund, mener det er greit å ta en pause om du blir uvel av å se på 3D.

Det amerikanske optikerforbundet sier de ikke har noen indikasjoner som tyder på at 3D-kikking ødelegger synet til barn. Når Tek.no kontakter Folkehelseinstituttet, er svaret at dette ikke faller innenfor noen av de virksomhetene forskningsmessig eller tematisk, som Folkehelseinstituttet jobber med.

Fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, sier han er kjent med de franske anbefalingene. Han sier temaet i dag har vært diskutert ved Høgskolen i Buskerud, der optikerutdanningen i Norge foregår. Han legger til at han ennå ikke har fått satt seg inn i den 151 sider store rapporten Anses viser til.

Barn er mer plastiske

Haugo sier de ikke har forskning som gir noe entydig svar på om 3D-skjermer kan skade synet til barn. Men utenkelig er det likevel ikke.

– Om du henger på et nyfødt barn en 3D-brille og lar barnet gå med dette til det er fem-seks år, så vil det ikke lære seg å se verden slik den egentlig er. Men det er det selvsagt ingen som gjør. Poenget er at barns syn er under utvikling, og da kan det ikke uten videre utelukkes at 3D kan påvirke utviklingsprosessen. Små barn er mer plastiske, og inndelingen i barn under seks år og barn under 13 år virker fornuftig ut fra et føre var-prinsipp, sier Haugo.

Fagsjefen i Norges Optikerforbund vil imidlertid ikke fraråde foreldre å la barna se 3D. I stedet vil han oppfordre foreldrene til å hode et øye med barna.

– Om de føler at de blir kvalme når de ser på 3D, er det greit å ta en pause, sier Haugo.

Starter forskning på Kongsberg

Førsteamansuensis ved optikerutdanningen på Kongsberg, Ellen Svarverud, sier Høgskolen i Buskerud og Vestfold starter et forskningsprosjekt rundt 3D og samsyn hos barn allerede til uken.

Det foreligger ikke noen god dokumentasjon på helseeffektene ved 3D-kikking, men muligens kan norsk forskning bidra til å endre på dette. Mandag starter to masterstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold et prosjekt der målet er å kartlegge hvordan 3D-teknologien påvirker samsynet på friske 10-11-åringer med normalt syn.

– Samsynet til barna vil bli målt før og etter at de har brukt 3D-skjermer, forteller førsteamansuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Ellen Svarverud. Undersøkelsen vil først være ferdig tidlig neste år.

Visste du forøvrig at en av ti nordmenn ikke kan se 3D uansett? >>

Mer om
annonse