Til hovedinnhold

Nkom: Chilimobil Fri Data kan være i strid med loven

Niklas Plikk, Tek.no

Chilimobils «Fri Data»-abonnement har sendt sjokkbølger gjennom det norske mobillandskapet, og det kan virke som om kundene har flokket til selskapet. Ingen andre mobiloperatører i Norge tilbyr så mye data (1000 GB) til prisen Chilimobil tar.

Enkelte kunder har imidlertid opplevd at Chilimobil har ringt dem og minnet om vilkårene for abonnementet, hvor det blant annet heter at abonnementet kun er til bruk på mobilen og ikke kan brukes til datadeling eller maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Noen har sågar fått abonnementet sperret for det Chili mener er grove brudd på vilkårene.

Nettnøytralitetsreglene kan sette en stopper

Disse vilkårene vil imidlertid Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ha en nærmere forklaring på. I et brev til Chilimobil, som Tek har fått innsyn i, skriver de:

«Nkom er positiv til at sluttbrukere i Norge får tilgang til abonnementer med store datakvoter. Likevel er det Nkoms oppgave å føre tilsyn med at abonnementene som tilbys i det norske markedet er i overensstemmelse med hele ekomregelverket.

Dette er brevet Nkom har sendt til Chilimobil, hvor de ber om en redegjørelse for vilkårspunktet om at datadeling ikke er tillatt.

Problemstillingen Nkom ønsker å vurdere nærmere, er i hvilken grad Chilis begrensninger for bruk av terminalutstyr kan være i strid med nettnøytralitetsreglene.»

Nkom viser til ekomlovens paragraf 2-16, som fastslår at EUs såkalte nettnøytralitetsregelverk skal gjelde også i Norge.

De henviser blant annet til følgende formulering i forordningen.

“End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use terminal equipment of their choice, irrespective of the end-user’s or provider’s location or the location, origin or destination of the information, content, application or service, via their internet access service...”

Kort fortalt sier denne formuleringen blant annet at tjenestetilbyderen ikke har anledning til å begrense hvilke enheter kunden tar i bruk tjenesten på.

Lik sak i Danmark

I brevet henviser NKOM også til retningslinjene fra BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), som omtaler datadeling eller «tethering» spesielt og sier at det høyst sannsynlig er i strid med regelverket fordi det i praksis er en begrensning på hvilke enheter man kan bruke abonnementet på.

Temaet likner svært mye på en sak i Danmark, hvor operatøren Oister i starten opererte med fri bruk av data på mobilen, men med en begrensning på datadeling til andre enheter på maks 60 GB i måneden. Dette valgte de å slutte med, etter å ha blitt gjort oppmerksom på nettnøytralitetsregelverket.

Nå har de ingen begrensninger på datadeling, men det samme forbrukstaket på 1000 gigabyte som Chilimobil opererer med.

– Vi tenker nok litt i samme baner som danskene. Vi har sendt brev til Chili hvor vi ber om en del opplysninger om dataproduktet, hvor vi spesielt tar opp dette med muligheten for «tethering» sett i lys av nettnøytralitetsregelverket, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Konkurranseavdelingen i Nkom til Tek.no.

Vil vite hvordan Chili sjekker kundene

I brevet ber Nkom om en redegjørelse av vilkårspunktet om datadeling og en vurdering av begrensningene opp mot nettnøytralitetsregelverket. De ber dessuten Chilimobil redegjøre for hvordan de kontrollerer at kunden etterfølger dette punktet i vilkårene.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier de vil løse denne saken og eventuelt justere vilkårene i samråd med Nkom. Bilde: Chilimobil

Chilimobil fikk i utgangspunktet svarfrist til 2. juli, men av ukjent årsak har selskapet fått utsatt denne fristen med to uker, altså til 16. juli.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier Fri Data er et nytt produkt for norske forbrukere, og at deres mål er å hele tiden levere rimelige mobilabonnement med billig fri data.

– Vi var først ute i Norge, og det er alltid mange problemstillinger som skal løses. Vi har hatt god dialog med Nkom både i forkant og etterkant av lanseringen, og nettnøytralitetsreglene er noe vi har vurdert og jobbet med. Vi vil svare Nkom innen fristen 16. juli.

Ryen Mill understreker at Nkom ikke er kommet med noe vedtak mot dem.

– Vi gjennomgår nå saken og vil i samråd med Nkom tilpasse vilkårene om nødvendig. Denne saken løser vi slik at vi skal fortsette å levere billig fri data til norske forbrukere. Det er ikke ulovlig å tilby fri data til personlig bruk, sier Ryen Mill.

annonse