Til hovedinnhold

Google fjerner piratlenker som aldri før

En ny milepæl er nådd når det gjelder fjerning av lenker til opphavsbeskyttet materiale.

iStock/3731893, Google, Montasje: Tek.no

Flere ganger har vi meldt om nye rekorder i hyppigheten Google fjerner piratlenker med, og tempoet ser bare ut til å tilta. Som TorrentFreak nå melder ser 2016 ut til å ta Googles anti-piratvirksomhet til nye høyder.

Hittil i år skal Google har ha mottatt til sammen 500 millioner forespørsler om å fjerne lenker til opphavsbeskyttet materiale.

Ny rekord

Dette skal være nesten like mange forespørsler som søkeselskapet mottok i løpet av hele fjoråret, som altså betyr at en ny, stor rekord er satt. Som vi meldte tidligere hadde Google fått én milliard forespørsler i hele perioden fra 2012 til 2015, som illustrerer hvor raskt økningen har vært.

Det at søkegiganten mottar forespørsler er riktignok ikke det samme som at lenkene faktisk fjernes, men ifølge Google skal hele 98 prosent av forespørslene i år ha blitt etterkommet.

Graf som viser utviklingen i antall mottatte forespørsler de siste årene.
Google

1900 i minuttet

Ifølge innsynrapporten til Google har 82,3 millioner forespørsler blitt mottatt den siste måneden, og bare den siste uken var tallet på 19,2 millioner. Det tilsvarer cirka 1900 piratlenker i minuttet, for å sette det hele litt i perspektiv.

Google slapp for øvrig nylig en rapport kalt «How Google Fights Piracy», hvor de peker at de har gjort store fremskritt når det gjelder tiden det tar fra Google mottar en forespørsel til lenken fjernes. Nå skal denne tiden ligge på bare seks timer.

Søkegiganten har også store planer på VR-fronten: Selskapet jobber visstnok med et par avanserte VR-briller som ikke trenger PC »

annonse