Tek.no

Nyhet

- Storberget må engasjere seg

24 Juni 2008 13:45

Den svenske riksdagen vedtok forrige uke den omstridte FRA-loven. Med denne loven har nå det svenske forsvaret rett til å overvåke all tele- og nettrafikk som krysser den svenske grensen. Nestleder i Venstre, Trine Schei Grande, mener Justisministeren ikke kan forholde seg passiv til den svenske lovendringen.
Skam for Sverige
I Sverige har mange kritiske røster kommet på banen de siste ukene. Flere påpeker at at nett- og teletrafikken ikke kjenner nasjonale grenser. I praksis kan da det svenske forsvaret nå overvåke og avlytte intern svensk teletrafikk. Den svenske IT- og overvåkningseksperten Pär Ström mener loven er en skam for Sverige. Men svenskene er slett ikke alene om å bli rammet av den loven.


Den svenske IT- og overvåkningseksperten Pär Ström mener den nye loven er en skam for Sverige.
Rammer nordmenn
Også nordmenn kan bli overvåket som en følge av svenskenes nye lov, også når det gjelder kommunikajson som i utgangspunktet foregår internet innen landegrensene. Blant annet har flere norske teleselskaper sine servere plassert i Sverige. Venstre mener at den norske regjeringen nå må vurdere følgene av loven for nordmenn.
- Dette er en lov vi helt klart har lagt merke til. Det er en ganske utrolig lov som jeg neppe tror ville gått igjennom i Norge. Vi i Venstre har allerede diskutert den og dette er en sak vi vil ta opp med statsråden. Det er på tide at Justisministeren nå våkner og engasjerer seg ovenfor overvåkningen av nordmenn, og ser på hvordan befolkningen kan beskyttes mot dette, sier nestleder i Venstre Trine Schei Grande til Teknofil.


Trine Schei Grande etterlyser engasjement fra Justisministeren angående svensk overvåkning av nordmenn.
Etterlyser informasjon
Hun garanterer at Venstre vil ta opp saken på Stortinget til høsten, og hun synes det er overraskende at de ikke har blitt orientert om dette fra hverken norsk eller svensk hold.
- Vi har verken motatt noen orientering fra svenskene eller fra den norske regjeringen angående dette temaet, påpeker hun.
At politikerne ikke blir orientert synes hun er ille nok, men hun mener det er enda viktigere at norske borgere får fortløpende informasjon om eventuell overvåkning.
- Det bør vurderes om teleselskapenes kontrakter med kundene skal endres slik at dette aspektet kommer tydelig frem, sier Grande.


Svensk overvåkning av nordmenn blir stortingssak til høsten garanterer Trine Schei Grande.
Grande får støtte i dette fra det norske Forbrukerrådet. De mener det vil være naturlig å opplyse om slik overvåkning.
- Vi vet enda ikke hva konsekvensene vil bli av den nye svenske loven. Men om norske kunder risikerer å bli overvåket når de bruker svenske eller norske nettlinjer bør dette opplyses på samme måte som det opplyses om overvåkningskameraer på norske veier, forklarer Hans Marius Graasvold fra Forbrukerrådet.
Han stiller samtidig spørsmål ved om det da holder å opplyse om dette i avtalekontrakter. Slike kontrakter blir neppe lest av barn og unge som også benytter seg av nett og telefon påpeker han.
Må forholde seg til loven
Norske Netcom er et av de norske selskapene som har eierskap i Sverige. Svenske Teliasonera opplyser at de så langt ikke fått noen henvendelser fra norske kunder, derimot har de hatt flere kunder i Sverige som har ringt for å forhøre seg om den norske loven. Selv er selskapet ikke fornøyd med lovendringen, men vil ikke forsøke å motarbeide den.
- Vi kom med kritikk da lovforslaget ble lagt frem, men nå når loven er i kraft vil vi følge den slik vi plikter å gjøre, opplyser presseansvarlig for Teliasonera, Thomas Westlind, til Teknofil.


Thomas Westlind fra Teliasonera har ikke mottatt noen henvendelser fra norske Netcom-kunder.
Han opplyser samtidig at Netcom Norge stort sett har et eget system for sin teletrafikk. Utenlandssamtaler vil derimot kunne rutes om Sverige, selv om det er andre land det ringes til.

Les også
Debatten i Sverige raser
Les også
- Demokratiet er i krise
annonse

Les også