Til hovedinnhold

Dårlig informasjon truer sikkerheten

I en undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av Post- og teletilsynet kommer det fram at nesten halvparten av alle mobile bredbåndskunder i Norge er misfornøyd med informasjonen de får fra leverandøren sin når det gjelder å hindre misbruk av tjenesten.  

Hele 45 prosent av de spurte sier at de ikke godt nok informert om sikkerheten ved bruk av mobilt bredbånd. Bare 30 prosent sier de er tilfreds med sikkerhetsinformasjonen de har fått fra sin leverandør.

Etterlyser antivirus

Det kommer også fram av undersøkelsen at flere ønsker at leverandørene skal tilby antivirus og brannmur eller andre tekniske løsninger som vil bedre sikkerheten.

80 prosent av de spurte sier imidlertid at de opplever brukervennligheten som god eller svært god, og sier at de vil anbefale tjenesten til andre.

Både fast- og mobilt bredbånd

De aller fleste mobile bredbåndskunder bruker tjenesten som et supplement til tradisjonelt bredbånd, og beholder derfor i stor grad sitt faste bredbånd. På steder der man ikke har tilgang til fastnettsbredbånd, anser mange mobilt bredbånd å være et alternativ.

Undersøkelsen viser også at ni av ti norske mobile bredbåndskunder bruker tjenesten via en PC, ikke mobil, noe de mener til dels skyldes at Ice.net-tjenesten ikke kan brukes med mobiltelefon.

Mer om
annonse