Til hovedinnhold

Google-bilene kjører nå på offentlige veier

Helt selvkjørende biler suser rundt i California.

Google

Googles nusselige, selvkjørende småbiler er nå å finne på offentlige veier i California.

Selskapet har lenge testet selvkjørende biler på veiene i lang tid, men tidligere har det vært snakk om ombygde Lexus-biler. De nye bilene er utviklet av Google selv.

Google-bilene skal egentlig ikke ha ratt eller andre kontroller, men prototypebilene har mulighet for manual kontroll. Dermed kan «føreren» ta over om ting ikke går helt etter planen.

Prototypebilene går heller ikke raskere enn 40 km/t, også dette for å unngå ulykker.

Skal redusere antall trafikkulykker

Det er ikke klart når disse bilene eventuelt blir et produkt man kan kjøpe, men Google er langt fra de eneste som arbeider med selvkjørende biler.

Google og de andre selskapene som jobber med selvkjørende biler trekker frem positive aspekter ved teknologien. Blant annet kan både unge og eldre nyte godt av friheten en bil gir, selv om de av ulike grunner ikke kan kjøre selv.

Trafikksikkerhet er et annet viktig argument. På seks år har Googles selvkjørende biler kun vært involvert i 11 mindre ulykker, og ifølge Google var ingen av disse deres skyld.

Google-bilen går bare i 40 kilometer i timen
Her kjører en førerløs Audi i 240 kilometer i timen »

(Kilde: The Verge)

annonse