EU vil kreve GPS-sporing i bilen din

Snart kan bilen din inneholde sporingsmulighet via GPS og selv ringe nødnummer – i alle fall om EU-kommisjonen får det slik de vil.
Årlig skjer det mange alvorlige bilulykker i Norge, og nå ønsker EU å innføre bilsystemet Ecall. Systemer gjør at bilen din automatisk ringer 112 og oppgir din GPS-posisjon dersom du blir utsatt for en ulykke. Dermed kan avgjørende minutter redusere fatale utfall i alvorlige ulykker, melder IDG.no.
EU er klare på at dette ikke er noe forskningsprosjekt, og at de tar sikte på å ha løsningen ute på markedet i løpet av 2014.
Mulig tvang
Selv om EU-kommisjonen i utgangspunktet har ønsket at Ecall-prosjektet skal være en frivillig løsning, kan det gå mot et direktiv for teknologien. Datatilsynet er et av medlemmene i den norske styringsgruppen for Ecall-prosjektet, og stiller seg skeptiske til et eventuelt direktiv som vil påtvinge bruk av Ecall i norske biler.
- Datatilsynet reagerer hvis frivilligheten blir borte og det samtidig er snakk om at dette skal implementeres i alle nye biler. Vi vil følge med på arbeidet, og deltar i styringsgruppen for å ivareta personvernet. Vi må passe på at de tingene man har blitt enige om på personvernsiden i Europa blir implementert når det gjelder Ecall, sier Atle Årnes, senioringeniør i Datatilsynet
Kun til å redde liv
Det er også flere instanser som ser på EUs mulige direktiv med argusøyne. Den såkalte Artikkel 29-gruppen, bestående av instanser som jobber med personvern i Europa, har skrevet et dokument om Ecall. Der går det frem at utstyret må kunne slås av om dersom det er ønskelig, noe Datatilsynet er enige i.
- Det må vi få gjennomslag for. Men det er ikke Norge som bestemmer hvordan det generelle skal være, det er alle landene. Vi får passe på hvordan det går og eventuelt sette egne krav i Norge, forklarer Årnes.
Årnes poengterer videre at om det skulle bli et direktiv bør det kun være til livreddende bruk.
- Hvis dette først innføres, som ikke er helt avgjort ennå, så skal Ecall-utstyret i utgangspunktet, slik intensjonen engang var, sende veldig begrenset info, kun det som er helt nødvendig i forbindelse med å redde liv.

annonse