Til hovedinnhold

Flere telegiganter har nå begynt å lagre informasjon igjen

Gjenopptar datalagringen i Sverige på tross av EU-motstand mot loven.

isak55/Shutterstock.com

Det såkalte datalagringsdirektivet ble formelt vedtatt i Norge i 2011, men har på ingen måte vært ukontroversielt. Direktivet har blant annet blitt kritisert og dømt ugyldig av EU-domstolen, for å bryte med grunnleggende EU-lover som omhandler beskyttelse av personlige data.

For norske myndigheter fikk dette den konsekvensen at man inntil videre har utsatt innføringen av loven. I Sverige, der en tilsvarende lov allerede var implementert, valgte flere av landets nettleverandører å stoppe datalagringen.

Nå melder telegigantene Telia og Telenor at de har gjenopptatt datalagringen i Sverige etter et nytt pålegg fra landets myndigheter.

Svenske giganter gjenopptar lagringen

Etter at EU dømte direktivet ugyldig, har vårt naboland – i motsetning til Norge – ikke vært fullt så ivrige etter å legge seg flate for EU-motstanden mot datalagringsdirektivet. Etter at de store teleselskapene i landet stanset datalagringen på eget initiativ etter EU-dommen, ble blant andre giganten Tele2 anmeldt til Post- og telestyrelsen (PTS) for brudd på direktivet.

PTS hadde tidligere sagt at de ikke kom til å foreta seg noe mot selskapet som stanset lagringen, men til tross for dette løftet ble Tele2 likevel pålagt av PTS å gjenoppta datalagringen, noe selskapet selv bekreftet i juni at de hadde gjort.

I likhet med en rekke EU-land har Sverige innført en variant av datalagringsdirektivet, som således har noen forskjeller fra det direktivet EU har dømt ugyldig.

Viser til statlig utredning og PTS-pålegg

– Etter EU-domstolens ugyldiggjøring av datalagringsdirektivet i april stanset Telia lagring av data. Siden den gang har en statlig utredning og PTS gjort det klart at samtlige svenske operatører fremdeles er pålagt å lagre informasjonen. Telia har derfor besluttet å gjenoppta datalagringen, skriver selskapet i en fersk pressemelding.

Telenor Sverige bekrefter også i sin egen pressemelding at de har begynt å lagre informasjon om brukerne sine igjen, med samme begrunnelse som Telia. Selskapet gjenopptok lagringen den 26. august.

Både Telenor Sverige og Telia er imidlertid positive til rettsprosessen som nå pågår i forbindelse med saken, som de håper vil avgjøre hvorvidt det svenske datalagringsdirektivet er forenlig med EU-lovene.

Det tredje skandinaviske landet kan beholde datalagringsdirektivet:
Advokat mener Danmark ikke trenger å følge EU-lovene »

(Kilde: Via Sweclockers)

Mer om
annonse