Tek.no

Nyhet

Milliarder på spill for NetCom

Marius Røstad
17 Okt 2007 08:36

Tidligere i år ble det klart at Post- og teletilsynet (PT) tvinger NetCom til å sette ned termineringsprisene. Nå har en anke til både Samferdselsdepartementet og Oslo Byfogdembete blitt avslått, men NetCom vil ikke nødvendigvis slå seg til ro med det.
- Vi vurderer om vi skal anke denne videre. Dette er en avgjørelse som er oppe til vurdering i økonomi- og jus avdelingen i NetCom. Vi kan eventuelt anke videre til lagmannsretten, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Vederhus til Mobilen.no.

Les også:
- Tvinger prisene til NetCom ned
- Telenor kutter prisene
- Billigere å ringe mobilen

Milliarder på spill
NetCom innrømmer imidlertid at det ikke er ønskelig med en skjev fordeling i termineringsprisene mellom de forskjellige operatørene. Allikevel mener de PTs vedtak vil hjelpe Telenor i dagens konkurransebilde.
- Vi er for at prisene skal jevnes ut og vi er også tilbøyelige til å være enig i at det skal bli likt over tid. Men vi er ikke enig i måten det gjøres på. Slik det ser ut nå vil dette vedtaket utgjøre en konkurransevridning på verdi 1,3 milliarder kroner i favør Telenor basert på våre tapte inntekter og Telenors reduserte kostnader, sier Vederhus, som forklarer at tallet er NetComs egne utregninger basert på estimerte tapte inntekter for NetCom og reduserte kostnader for Telenor.
Uttalelsene levner ingen tvil om selskapet mener det står mye på spill i denne saken. Hvorvidt selskapet vil sette ned prisene for kundene dersom den endelige konklusjonen går i NetComs disfavør vil ikke selskapet spekulere i.
- Det er for tidlig å si noe om dette. Prosessen må ferdigstilles først, avslutter Vederhus.
Telenor er på sin side ikke særlig fornøyd med det særnorske systemet og de liker ikke hvordan NetCom-eier Telia behandler denne saken. Selskapet mener Telia taler med to tunger når det gjelder termineringsprisene.

annonse

Les også