Tek.no

Nyhet

Nikon med kjempetap

8 Aug 2009 08:58

Bloomberg melder at Nikon forventer å tape 295 millioner dollar - omkring 1,8 milliarder norske kroner - i inneværende regnskapsår, som avsluttes 31. mars 2010. Nikon omsatte i 2009 for i overkant av 9 milliarder dollar, eller tett oppunder 56 milliarder norske kroner etter dagens kurs. I fjor gikk Nikon imidlertid med omkring 1,8 milliarder kroner i pluss. Fjorårets overskudd vil dermed spises opp av årets underskudd, så det er trygt å si at finanskrisen nå har truffet Nikon hardt.

Noe av det forventede tapet skyldes sansynligvis flere nestenkonkurser, såkalt "chapter 11", i flere store amerikanske fotokjeder som skyldte Nikon store beløp. Circuit City skyldte Nikon omkring 15 millioner dollar, eller i overkant av 90 millioner norske kroner, da de ble satt under chapter-11-administrasjon, og da det samme skjedde med Ritz Camera var deres gjeld til Nikon på 26,6 millioner dollar, eller omtrent 165 millioner kroner.

Det ryktes for øvrig at det som står tilbake av sistnevnte kjede når chapter 11-prosessen er over vil være delvis eid av Nikon, som et resultat av en gjeldssaneringsavtale mellom bobestyrerne og Nikon Corporation, men dette er ikke bekraftet på noe hold. Noe som imidlertid kan tyde på at dette stemmer er det faktum at alle Ritz-butikker i USA for en tid tilbake måtte returnere alle Nikon-varer til Nikon sentralt, for så å få fylt opp igjen butikkhyllene med Nikon-produkter en uke etter. Dersom Nikon nå har en eierinteresse i kjeden, er det naturlig å anta at de ønsker å holde et tett øye med lagerføring, salg og promotering av Nikon-varer.

Selv om Nikon kanskje sliter mer enn enkelte andre for tiden, er de ikke de eneste som har fått seg en økonomisk nesestyver av finanskrisen. Nikons erkekonkurrent Canon kunne i vår melde at inntektene i første kvartal 2009 falt med 88% i forhold til samme tid året før, men klarte likevel å gå med et lite overskudd i årets første kvartal. Også andre konkurrenter som Sony, Fujifilm og Ricoh har kunnet melde om kraftig nedgang i inntektene.

Ønsker du å se nærmere på Nikons regnskaper på egen hånd, finner du en del informasjon her.

annonse