Ulovlig SMS-reklame øker

I løpet av de senere årene har de fleste av oss lært å leve med at alt fra tilbud om Viagra og universitetsdiplomer til såkalte Nigeria-brev dumper ned i e-postkassen med ujevne mellomrom.

En av grunnene til at vi har lært oss å leve med dette fenomenet, er at e-postfiltre gjør det mulig å sortere bort mesteparten av søppel-eposten før den når innboksen.

Et annet medium som i økende grad blir utsatt for uønskede henvendelser er mobiltelefonen. Loven sier at alle selskaper som sender ut reklame via SMS skal ha innhentet mottakerens samtykke på forhånd. Til tross for at loven er helt klar, får stadig flere mobileiere reklame tilsendt via SMS uten at de har takket ja til dette.

Forbrukerrådet melder nå at de mottar flere klager på uønsket SMS-reklame enn uønsket e-postreklame. I løpet av 2004 og 2005 har Forbrukerrådet mottatt til sammen 105 klager på uønsket SMS-reklame. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon understreker at disse klagene kun er toppen av isberget:

- Disse klagene utgjør selvfølgelig bare en bitteliten topp av et stort isfjell. Fenomenet har stort og voksende omfang, og folk oppfatter det åpenbart som mye verre å få en uønsket SMS enn en uønsket e-post, sier han.

Mens e-postfiltre fjerner mye av den uønskede e-posten, finnes den ingen liknende måte å beskytte seg mot uønsket SMS-reklame på. Thon etterlyser mer effektive metoder for å stoppe utsenderne av ulovlig SMS-reklame:

Etterlyser sterkere straffer
- I dag kan vi bare gi en advarsel ved første gangs overtredelse av regelverket. Men da er jo allerede skaden skjedd. Vi trenger sterkere virkemidler, og jeg tror og håper at når markedsføringsloven snart innskjerpes, får vi gi gebyrer med en gang til dem som bryter loven. Det er nødvendig, mener han.

Det er imidlertid ikke alle SMS-utsendere som bryter loven. Flere selskaper har allerede fått sitt samtykke fra titusener av norske mobilbrukere. Ett eksempel er Eurobate, som blant annet sto bak SMS-utsendingene på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti i forkant av årets Stortingsvalg.

(Kilde: Aftenposten)

Les også
Verdens første SMS-orm oppdaget
Les også
- I år kommer mobilreklamen
Les også
Piper før det smeller
Les også
CommWarrior.C er her
Les også
Høster viruskritikk
Les også
Kan skade huden
annonse