Tek.no

Nyhet

Powerpoint kan skade forståelsen

En mektig mann med et mektig presentasjonsprogram med en mektig svakhet, mennesket.
17 Juni 2009 15:46

Det er ikke Powerpoint i seg selv som kan ødelegge læringen for mange, men måten programmet brukes på. Powerpoint legger opp til bruk av spennende animasjoner og det er her mange går på en smell!

I følge en studie foretatt av International Journal of Innovation and Learning er det de unødvendige og distraherende animasjonene som skaper mest forvirring blant studenter.

Etter å ha fjernet så mange feilkilder som mulig ble to grupper studenter vist to helt like presentasjoner med og uten animasjoner. Etterpå ble studentene bedt om å svare på en prøve som handlet om det som sto i presentasjonen.

Resultatene viste at studentene som hadde sett presentasjonen med animasjoner fikk rett på 71 prosent av spørsmålene, mens de som hadde sett den animasjonsløse presentasjonen fikk rett på gjennomsnittlig 82 prosent.

Det var opp til 25 prosent avvik mellom de to gruppene i antall riktige svar, mens det også var noen som hadde lik poengsum. Så det er nok ikke alle som blir negativt påvirket av animasjonene.

Selv om metodikken i undersøkelsen kan settes i tvil, viser tallene allikevel at animasjonene som i hovedsak er ment for å øke forståelsen kan ha en klar negativ effekt. De kan rett og slett være distraherende.

Disse resultatene får også mer troverdighet når andre undersøkelser har vist at unødvendige bilder og lyder kan virke negativt inn på publikum. Selv om presentasjonen kanskje blir litt kjedeligere uten fancy animasjoner og tøffe bilder, blir den nok i alle fall mer lærerik.

Gruppen bak undersøkelsen skal senere finne ut om det kan være visse emner som er lettere å forstå ved bruk av animasjoner, særlig der et bestemt hendelsesforløp er sentralt.

(Kilde: Inderscience Publishers)

Les også
Adobe Reader renner over av hull
Les også
60 tommer rett i lomma
Les også
Tilbyr gratis nettverksopplæring
Les også
Populært skrivebordsmiljø oppdateres
Les også
Nettverksprojektor for kontoret
Les også
IKT-Norge med miljøsatsning
annonse

Les også