Til hovedinnhold

EU påbyr teknologi som hjelper deg med å ikke kjøre for fort

Alle nye biler fra og med juli 2024 må komme med teknologi som skal hjelpe deg med å ikke kjøre for fort, har EU bestemt. Teknologien kan spare 41 menneskeliv i Norge årlig, estimerte TØI i 2012.
Hanne Hattrem, VG

EU har vedtatt en lov som gjør det obligatorisk med såkalt intelligent fartsassistanse (ISA) på alle nye biler. «Intelligent speed assistance» er kort fortalt et system som gjør det enklere å tilpasse farten.

Den nye loven, som trådte i kraft i går, sørger for at alle nye biler som skal inn på det europeiske markedet fra og med juli 2024 må ha dette implementert.

De nye retningslinjene kommer ikke til å ha tilbakevirkende kraft og vil derfor ikke gjelde biler som allerede er på markedet. EU-reguleringer som denne tas vanligvis også inn i det norske lovverket gjennom EØS-avtalen.

Målet er færre ulykker

Ifølge Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) vil «utrullingen av ISA være et viktig steg videre for å skape trygge veier siden systemet har stort potensial for å redusere bilulykker og dødsfall på veiene.»

Ifølge en evaluering gjort av det EU-finansierte prosjektet PROSPER vil et lovpålagt påbud av ISA-systemet kunne resultere i mellom 26 og 50 prosent færre dødsfall på veiene. Undersøkelser gjort i Sverige og Nederland viser også at bilister senker farten - også når bilens ISA kan skrus av.

I Norge gjorde Transportøkonomisk institutt (TØI) en analyse i 2012 som viste at ISA-systemer var de mest effektive til å redusere trafikkdød blant tiltak man kunne innføre. De estimerte da at et påbud om ISA ville kunne spare 41 menneskeliv årlig i Norge og konkluderte den gang med at fordelene for samfunnet ved å innføre ISA ville være større enn kostnaden.

Slik fungerer ISA

For de som ikke er kjent med ISA så er det ikke snakk om én enkelt funksjon, men heller en rekke ulike systemer som til sammen sørger for at det skal bli enklere å holde forsvarlig fart. Dette skjer gjerne gjennom kameraer plassert foran på bilen, eller ved hjelp av bilens GPS. Systemet aktiverer man vanligvis ved å trykke på en knapp med teksten «LIM» eller liknende på rattet.

Systemet sørger så for å gi tilbakemelding til føreren om å tilpasse farten (for eksempel gjennom lyd- eller vibrasjonsadvarsler), eller ved å gripe direkte inn i bilens motor. Allikevel er føreren alltid i kontroll, med muligheten til å overstyre systemet ved å trykke inn gasspedalen fullstendig. Man trenger derfor ikke være bekymret for at ISA begrenser muligheten til å sette opp farten hvis det skulle være behov for det.

Et eksempel på et ISA-system kan være et system som leser fartsgrenseskiltene langs veien og automatisk tilpasser bilens fart etter disse, som for eksempel Volkswagen har hatt i sine ID-biler.

Vi - og andre - har imidlertid opplevd at disse kan finne på å lese skilter som egentlig tilhører sideveier, og dermed nærmest bråbremse på veier med 90-grenser og opp. Dette skal imidlertid ha blitt bedre ved hjelp av softwareoppdateringer siden den gang.

Tesla er også et eksempel på et merke som har slitt med «fantombremsing» på veien fordi systemet tror det ser en trussel som ikke eksisterer, for eksempel en bil som er i ferd med å svinge inn foran deg.

annonse