Tek.no

Nyhet

– Elbilmomsen kan komme allerede i 2022

Det sier direktør for Bilimportørenes Landsforening.

Fredrik Hagen, NTB scanpix
Niklas Plikk
24 Juli 2020 16:01

I dag er det svært prisgunstig å kjøpe elbil i Norge, ettersom vi slipper å betale moms. Dette har vært gjeldende i lang tid, og skal i hvert fall vare ut gjeldende stortingsperiode.

Nå diskuteres det å forlenge fritaket igjen, men spørsmålet er hvor lenge fritaket vil gjelde.

– Vi ser at det fra flere politiske partier kommer signaler om at de ønsker at det fases inn moms på elbiler, senest ut var Høyre like før ferien. Dette er også noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt opp tidligere, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til BilNytt.no.

Høyrepolitikeren Henrik Asheim sa i slutten av juni til NTB at tiden er inne for å diskutere hvordan man skal begynne å gjeninnføre avgifter på elbiler. Han sa at hans personlige mening var at gjeninnføringen bør begynne i 2022.

I statsbudsjettet for 2020 ble det anslått at momsfritaket for elbiler kostet staten 7,7 milliarder kroner i tapte inntekter i fjor, mens fritaket for engangsavgift kostet 3,3 milliarder.

Dette får Andresen i Bilimportørenes Landsforening til å tro at den nye søknaden om forlenget momsfritak kanskje ikke blir på tre år, men heller bare ett:

– Dersom det er tilfellet, kan det bli innført moms på elbiler allerede fra 1. januar 2022, sier Andresen.

Argumenterer for viktigheten av momsfritak

Hver gang Norge har forlenget fritaket for merverdi hos elbiler, har de vært nødt til å søke om dette til den europeiske institusjonen ESA. Da fritaket ble forlenget sist gang ble det bestemt at en ny evaluering skulle gjennomføres av det norske finansdepartementet i 2020. Denne ble oversendt ESA denne uken, i form av en 33 siders rapport du kan lese her.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening
Mariam Butt, NTB scanpix

Christina Bu, generalsekretær for Elbilforeningen i Norge, mener rapporten tydeliggjør at norske myndigheter ser viktigheten av momsfritaket for å stimulere til økt elbilsalg:

– Jeg synes Finansdepartementet argumenterer veldig godt i rapporten om hvorfor man bør ha fritak for moms. De har blant annet gjennomført en analyse som viser at momsfritaket faktisk har resultert i tilsvarende lavere priser, og ikke forsvinner til for eksempel bilforhandlere. Det er positivt.

– Så du sitter ikke med inntrykk om at elbilmomsen kan komme 1. januar 2022?

– Ikke etter å ha lest rapporten. Andresen viser jo til politikere, og det er nok noen politikere som ikke forstår viktigheten av fortsatt nullmoms. Jeg anbefaler alle på Stortinget å lese rapporten, fordi den er veldig, veldig god.

Lavere økning enn forventet

Bu sier også at når elbilmomsen først kommer, bør det innføres gradvis og forsiktig. Det samme mener Andresen:

- Om det gjøres for brått, slik at elbilene blir mye dyrere over kort tid, vil totalmarkedet gå kraftig ned og det grønne skiftet vil bremse opp, sier Andresen til Bilnytt.

Bu sier at utviklingen allerede har begynt å gå saktere enn i år enn de hadde trodd, selv om andelen elbiler øker:

– Vi har sett en økning i elbilsalget i år sammenlignet med i fjor – 48 prosent av bilene solgt i år er elektriske, sammenlignet med 42 prosent i fjor - men vi hadde egentlig trodd vi skulle være godt over 50 prosent i løpet av året. Så vi er ikke helt i rute for å komme til 100 prosent nullutslipp i 2025, og mye avhenger av momsfritaket. Det bør beholdes også ut neste stortingsperiode.

annonse

Les også