Til hovedinnhold

Endelig norsk i Iphone

Denne uken slapp Apple siste utviklergave av Apples programvarepakke. Blant nyhetene i denne er full støtte for samtlige av de nordiske språkene, inkludert norsk. Programvareoppdateringen det gjelder er den samme som gir støtte for super-3G, som også har satt fart i spekulasjonene rundt en ny Iphone.

Iphone til Skandinavia?

Om dette betyr at vi nærmer oss en skandinavisk lansering av Iphone kan en bare spekulere i. Men det er grunn til å stille spørsmål hvorfor språkene er lagt til dersom Apple ikke planlegger en lansering. Til nå har nemlig programvarepakken kun vært tilgjengelig på språkene engelsk, tysk, fransk, italiensk og russisk. Nå kommer altså norsk, svensk, finsk og dansk samt koreansk, polsk og portugisisk.

Med tanke på at de første språkene mer eller mindre gjenspeiler de landene der Iphone er lansert til nå, og de andre språkene som er lagt til representerer store og lukrative markeder, så kan dette bety at Apple planlegger en lansering i Norden i nær fremtid. At Apple skulle prioritere de skandinaviske språkene fremfor andre språk uten grunn virker svært lite logisk.

I første omgang er det kun betaversjonen "beta 240d" av programvaren til Iphone som har støtte for norsk, og det er kun utviklere som får glede av den foreløpig. Men dersom denne skulle skape presedens for videre oppdateringer av programvaren i Iphone, kan det bety at norske brukere av Iphone kan få norsk ordbok og norskspråklige menyer.

– Telia Sonera i sluttforhandlinger

Det er vanlig praksis for Apple at de kun binder seg opp mot én operatør i hvert marked. For Skandinavia sin del kan ting tyde på at det er det norske Telenor-konsernet som står opp mot svensk-finske Telia Sonera, som også eier Netcom. Dersom en av disse får avtale med Apple kan det bety at avtalen dekker både Danmark, Sverige og Norge i ett, ettersom begge operatørene har store markedsandeler i samtlige av landene.

En av styrkene til Telia Sonera er at de er den eneste operatøren som har mobilnett også i Finland, og dersom Apple vil dekke Norden under ett er de i praksis eneste kandidat.

Derfor er det enda mer interessant at svenske medier sist uke meldte at Telia Sonera er nærmer seg en enighet med Apple. I så fall betyr det at det er Netcom som vil tilby Iphone her i Norge.

Telenor begynner å tvile

Samtidig går Telenor nå ut og snakker åpent om Iphone. Operatøren har vært svært ordknapp etter at det kom frem at Apple og operatøren hadde vært i diskusjon rundt en mulig norsk Iphone-avtale.

– Det er mange som begynner å kopiere Iphone. Nokia har for eksempel sagt at copy er pride. Apple er flinke på design og brukervennlige løsninger, men de møter kraftige konkurrenter. Hverken Nokia eller Ericsson vil sitte på gjerdet. Begge kommer med produkter som ligger tett opp til iPhone i funksjonalitet. Slik sett er ikke Iphone et bære eller briste for Telenor, sier Telenor Norge-sjef Ragnar Kårhus til Dagensit.no

Netcom-sjef August Baumann uttrykte lignende skepsis i et intervju med Amobil tidligere i år. Han mener Iphone ikke kommer til Norge i år. Markedet i Norge er rett og slett for lite, mener han.

(Kilder: Ipod1, Dagens IT, Mobil.se)

annonse