Til hovedinnhold

Sju av ti aksepterer piratkopiering

Det viser en fersk undersøkelse blant avgangsstudenter ved BI og NTNU, utført av Business Software Alliance (BSA) Norge. Organisasjonen jobber for å begrense bruken av ulovlig kopiert programvare i arbeidslivet.
Organisasjonen har gjennomført undersøkelsen hvert år siden 2004, og det ser ut til å være liten bedring i holdningen til bruk av piratkopiert programvare.
Sju av ti svarer at de aksepterer bruk av ulovlig kopiert programvare til privat bruk, og 85 prosent sier at de selv har benyttet ulisensiert programvare. Bare fire av ti svarer at de kjenner til at det er en strafferamme på inntil tre års fengsel og/eller økonomisk erstatning for grove brudd på åndsverkloven.

Hjemme OK, men ikke på jobb
– Dette er bekymringsfullt. Avgangsstudenter ved BI og NTNU er morgendagens ledere og bør ta et aktivt standpunkt mot piratkopiering. Her bør norske utdanningsinstitusjoner ta ansvar og sørge for at studenter kjenner til både lovverk og konsekvenser av piratkopiering, sier talsmann for BSA Norge, Thor Mosaker.
Undersøkelsen gir imidlertid grunnlag for noe optimisme. Bruk av piratkopier i arbeidslivet aksepteres i mindre grad. To av ti svarer at de vil akseptere å bruke ulovlig kopiert programvare dersom bedriften de jobber for kan spare penger. 75 prosent svarer at de synes det bør være ulovlig å benytte piratkopier på jobb.

Ønsker tystere
BSA mener bruk av ulisensiert programvare kan få ringvirkninger som tapte jobber i programvareindustrien, lavere skatteinntekter og er et hinder for innovasjon og produktutvikling. De mener også at bruk av piratkopier medfører en vesentlig sikkerhetsrisiko.
– Vi ønsker oss flere tips fra publikum. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å bedrive denne type kriminalitet. BSA har opprettet egne nettsider hvor man enkelt og diskret kan sende inn tips om piratbruk. Vi har gjennom årene mottatt en rekke tips som har ført til større erstatningsutbetalinger, noe som har vist seg å ha en meget preventiv effekt, sier BSAs talsmann i Norge, Thor Mosaker.

annonse