Til hovedinnhold

Gjemmer nordmenn piratkopieringen sin med VPN?

Vi har hørt med ekspertene.

Denne artikkelen ble første gang publisert i september 2014 som Tek Ekstra-sak, og er nå gjort tilgjengelig for alle lesere. På denne siden finner du alle tidligere publiserte Ekstra-saker.

Hardware.no/Fornebu: At spredningen av Netflix henger sammen med mindre piratkopiering av film er noe de fleste er enige om. Etter at videotjenesten ble lansert i Norge og flere andre europeiske land har vi sett den samme utviklingen som i USA, hvor BitTorrent-trafikken har gått kraftig tilbake. At det finnes en sammenheng er altså klart, men hva som er årsaken er vanskeligere å si noe om.

Som alle som har studert statistikk vet, så er nemlig korrelasjon og kausalitet to vidt forskjellige ting. Kanskje er det den nye piratloven som har gjort nordmenn mer lovlydige, eller kanskje folk har flyttet all piratkopieringen sin inn i krypterte VPN-tunneler. Dette tenkte vi å grave litt mer i, og samtidig som vi fant ut hvordan Netflix kan levere video med høy kvalitet i hele verden fikk vi muligheten.

– Betydelig nedgang i P2P-trafikk

Ole-Andre Naper og Anurag Shukla i Broadnet.Foto: Varg Aamo, Hardware.no

Vi snakker med nettverksekspertene Ole-Andre Naper og Anurag Shukla i Broadnet, som bekrefter at P2P-trafikk, altså datatrafikk som typisk benyttes for piratkopiering, er på vikende front. De ser nemlig en klar og tydelig dreining i hva slags trafikk som er mest utbredt.

– Nå registrerer vi betydelig mindre P2P-trafikk enn det vi gjorde tidligere, og vi tror denne andelen synker fordi de lovlige innholdstjenestene blir bedre og bedre. Dette er en veldig tydelig trend, sier Naper.

– Nå er ikke vi en ren forbrukerleverandør, som er det de rapportene dere har sett gjenspeiler, og det gjør et visst utslag på hvilken trafikk som finnes i vårt nett. Men ser vi bort fra dette, så opplever vi akkurat den samme trenden.

Hos Broadnet, som hos andre leverandører, har dermed andelen torrent-trafikk på nettverket i tidsrom med høyest belastning falt fra å være klart og tydelig størst, til å falle langt nedover på listene.

Lovlige tjenester fosser frem

NRK får også sin del av æren for nedgangen i piratkopieringen. Her fra et av deres kontrollrom på Marienlyst.Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det som har fylt tomrommet etter P2P er de lovlige innholdstjenestene, som Netflix og YouTube. Disse står nå for omkring 80 – 90 prosent av alle data som overføres mens nettet benyttes som mest, og alle andre kategorier med nettrafikk er nærmest ubetydelig små i forhold. At prosentfordelingen har endret seg slik lurer vi likevel på om kan skyldes den totale mengden trafikk har økt, snarere enn at det har blitt et lavere antall megabit som flyttes over BitTorrent – men den mistanken er ikke ekspertene enige i.

– Jeg skal ikke si det fullstendig sikkert, men magefølelsen sier at mengden P2P-trafikk også har gått ned. Vi må nok analysere dette nærmere for å finne konkrete tall, men de siste tallene jeg så for noen måneder siden viste at det både er totalen og den prosentvise andelen er lavere, forteller Shukla.

– Men vi gjør ikke noen dyp analyse av den type trafikk; og kan altså ikke skille ned hva som er lovlig og ikke lovlig. Om noen laster ned en drøss Linux-distribusjoner via BitTorrent vil det sorteres på samme kategori som folk som piratkopierer, men vi ser altså at mengden har gått ned. Grunnen til dette antar vi er at innholdsleverandørene har tatt over mye av behovet for film, serier og TV, sier han.

NRK får også skryt av de to nettverksekspertene i denne sammenheng. Deres videobibliotek, som er tilgjengelig gratis for hvem som helst, når som helst, omtales som en unik satsning – fra flinke folk som er veldig langt fremme.

Det er mye som skal klaffe før du kan se Dagsrevyen og NRK-serier på nett:
Slik lagrer NRK 3,3 millioner gigabyte med data »

VPN svært lite utbredt

Selv om den rene datamengden som går med til P2P-overføring altså ser ut til å falle, er det likevel en annen ting som kan gjøre at disse tallene ikke er helt nøyaktige. Vi har nemlig registrert svært stor interesse for saker som handler om VPN, og andre anonymiseringsverktøy som Tor har blitt langt mer populære de siste par årene.

Naper tror god kvalitet strømmet rett fra en CDN, slik som denne, er det folk flest foretrekker over et større utvalg i lavere kvalitet.Foto: Netflix

VPN-tjenester lar nemlig både pirater og lovlydige borgere gjøre seg selv helt anonyme på nettet, og for Netflix-brukere kan de gi et langt større utvalg av filmer enn nordmenn flest får tilgang til. Dersom alle piratene plutselig har begynt å piratkopiere gjennom VPN vil ikke det nødvendigvis dukke opp i målingene til Broadnet eller andre Internettleverandører.

– VPN-trafikk kategoriseres nok som «annet», og faller dermed utenfor P2P-målingene våre. VPN er også kryptert, så selv om de store aktørene som gjør forskning på dette nok kunne sett på hvilke IP-adresser som går til hvilke typer tjeneste gjør ikke vi den type analyse, forteller Shukla.

– Men i våre nyeste rapporter ser vi ingen kraftig vekst i «annet»-kategorien heller. Veksten gikk mer mot strømmetjenester enn mot «annet», forklarer han.

Dermed er det lite som tyder på at hverken pirater eller Netflix-brukere som vil ha det amerikanske filmbiblioteket har vært spesielt ivrige på å ta i bruk VPN. For de aller fleste holder det rett og slett med det utvalget man får tak i i Norge.

– Jeg tror de som faktisk benytter seg av VPN på den måten du beskriver er superbrukerne, de tunge brukerne som virkelig kan sine saker. De kjenner triksene, er veldig kunnskapsrike, og vet hva de skal gjøre – og de har kanskje spesielle behov når de skal se en film og ikke orker å vente, mener Naper.

– Erfaringsmessig handler det om en veldig liten andel av brukerne, og det vil nok ikke endre seg spesielt på en god stund. Vi har heller ikke sett noe som tyder på en stor interesse, og skulle jeg tippe ville jeg anta at det gjelder mindre enn tre prosent av brukerne, sier han.

Les også: Hulu har sett seg lei «tyvtittere» med VPN »

– Mer sikkerhet er bra

Det britiske GCHQ er ett av byråene som har blitt avslørt som litt vel glade i å finne ut hva folk flest driver med.Foto: Wikipedia Commons

Samtidig som folk flest tydeligvis mener de får den underholdningen de trenger på lovlig vis, og altså hverken bruker VPN for å piratkopiere eller utvide Netflix-biblioteket i noen særlig grad, er det likevel et annet bruksområde for anonymiseringsteknologien som har fått mye oppmerksomhet.

Da snakker vi selvfølgelig om Snowden-avsløringene, hvor det viser seg at flere lands myndigheter har brukt nettet for omfattende spionasje på uskyldige borgere. Disse sakene vekker både bekymring og engasjement, og vi ser i vårt diskusjonsforum at mange snakker om å bruke VPN for å begrense hvor mye av deres kommunikasjon som kan bli overvåket.

– Vi registrerer jo at det er generelt mer fokus på sikkerhet nå, og at det er satt i gang sikkerhetsarbeid på grunn av dette, og det er en bra ting. Uavhengig av Snowden er det positivt at integriteten på Internett blir forbedret, og at flere får et bevisst forhold til sikkerheten sin. Vi har også en del sikkerhetstjenester vi tilbyr, blant annet en ny type brannmur til bedriftsmarkedet, forteller Skulka.

– Folk blir mer bevisste

Shulka og Naper tror det kommer til å være en dreining fremover i hvordan privatpersoner forholder seg til nettbruk, og at folk vil ha et annet forhold til dette om fem år enn i dag. Naper sier han særlig tror folk kommer til å være mye mer klar over konsekvensene av ting de gjør, både positivt og negativt.

– Jeg tror det vil blomstre opp tjenester for å beskytte den vanlige brukeren mot det som måtte finnes der ute, for i dag er den gjengse bruker ikke bevisst dette i det hele tatt. Selv mange som er veldig oppdatert lar bare være å legge ut bilder av barna dine, fyllefester eller hva de finner på på fritiden, og tar ikke flere forhåndsregler enn dét. Det tror jeg kommer til å bli annerledes, sier han.

I stedet tror han både at det vil komme en holdningsendring, og at det kommer til å blomstre opp masse positive tjenester som hjelper til å verne om privatlivets fred, og for å bekskytte oss mot folk som direkte angriper fra utsiden.

Selv i dag finnes det imidlertid ting du kan gjøre for å sikre deg:
Vi svarer på spørsmålene du har om å unngå å bli overvåket på Internett »

annonse