Til hovedinnhold
NyhetGoogle må utlevere personlig data

Google bekrefter å ha gitt personlig data til amerikansk etterretning

Talsperson fra Google innrømmer at de måtte overlevere brukerinformasjon fra Europa til etterretningstjenester i USA.

En talsperson fra Google bekrefter at de har mottatt gjentatte forespørsler fra amerikanske etterretningstjenester de siste ukene om å utlevere personlig data fra sine europeiske brukere. Dette skriver det tyske magasinet WirtschaftsWoche.

Den personlige brukerinformasjonen kommer fra Googles europeiske datasentere, og utleveringen er mest sannsynlig i konflikt med data- og personvernregelverket i EU.

Patriot Act

Kjernen i problemet stammer fra den amerikanske lovgivningen Patriot Act – som kom i kjølvannet av terrorangrepene mot USA den 11. september 2001. Loven krever at amerikanske selskaper må utlevere data som også stammer fra deres utenlandske filialer og datterselskaper hvis dette blir etterspurt av amerikanske myndigheter.

Amerikanske selskaper kan i tillegg bli tvunget til å holde fred om aktivitetene for å unngå eksponering av pågående etterforskninger – i et forsøk på å hindre at mulige mistenkte får vite om planene.

Lovverk i konflikt

Lovgivning innad i EU forlanger at selskaper må beskytte sine borgeres personlige informasjon – og dette er dermed et problem for selskaper som Microsoft, Google og Amazon, som tilbyr nettskybaserte tjenester over hele verden.

Selskapene havner i konflikt med to forskjellige lovverk, og bryter loven uansett hva de velger av A eller B.

Vanskelig situasjon

Hvis det WirtschaftsWoche hevder om Google er sant, vil dette sannsynligvis resultere i en offisiell etterforskning fra Europakommisjonen i første omgang. Hva som vil skje etterpå er vanskelig å si.

Det som er klart er at USA-baserte selskaper kan bli tvunget til å bryte europeisk lov, noe som stiller dem i en svært vanskelig situasjon.

(Kilde: Softpedia)

annonse