Til hovedinnhold

Verdens mest avanserte forskningsmaskin har gjort historisk oppdagelse

Fant ny partikkel som gir innsikt i hvordan masse er laget.

CERN

Etter å ha vært i dvale i et par års tid ble det i begynnelsen av juni klart at verdens mest avanserte forskningsapparat, partikkelakseleratoren «Large Hadron Collider», omsider skulle starte opp igjen for fullt med enda større energimengder enn tidligere.

I en fersk pressemelding kunngjør CERN allerede at en ny, stor oppdagelse er gjort. Akseleratoren har nemlig funnet bevis for en ny type subatomisk partikkel. Bevisene er funnet i dataene fra første første runde maskinen var i gang, men forskerne har vært forsiktige og forsøkt å etterprøve resultatene, ettersom tidligere «funn» av partikkelen har blitt motbevist.

En av de aller minste byggestenene

Den nye kategorien av partikler heter «pentakvarker», og har hittil kun eksistert som en hypotese som har vært svært vanskelig å bevise blant forskere.

Verdens største partikkelakslelerator «Large Hadron Collider» har et nytt og historisk funn. Foto: Cern

De tekniske, vitenskapelige detaljene er naturlig nok kompliserte, men i korte trekk er pentakvarker en type partikler som bidrar til å «binde sammen» kvarker. Kvarker er partiklene som protoner og nøytroner, altså atomenes byggestener, er laget av. Atomer er som kjent det all masse består av.

Oppdagelsen av pentakvarker ses dermed på som et viktig ledd i å danne seg en forståelse av hvordan masse som sådan er bygget opp på det grunnleggende nivået, et problem forskerne ennå ikke har forstått fullt ut.

Første observasjonen på 50 år

– Pentakvarken er ikke en hvilken som helst partikkel. Den representerer en måte å samle sammen kvarker på, altså de grunnleggende byggestenene til protoner og nøytroner, i et mønster som aldri før har blitt observert etter mer enn 50 år med eksperimenter. Å studere partiklenes egenskaper kan gi oss bedre innsikt i hvordan vanlig masse er laget, sa talsperson ved CERN Guy Wilkinson i pressemeldingen.

Om du føler deg kvalifisert til å forstå de tekniske detaljene rundt den nye oppdagelsen, har forskerne skrevet en grundig redegjørelse i dette PDF-dokumentet. Du finner også mer informasjon og illustrasjoner på CERNs hjemmeside.

Dette er dermed den andre store partikkeloppdagelsen som CERNs partikkelakselerator har stått bak. I 2012 ble det gjort et funn av den såkalte Higgs-partikkelen, som også var en viktig brikke i forståelsen av universets grunnstruktur. Oppdagelsen førte til at fysikerne bak Higgs-teorien ble tildelt Nobelprisen i fysikk.

Vi har tidligere besøkt stedet hvor de historiske oppdagelsene ble gjort: Slik jobber fysikkens største megamaskin »

(Via IFLScience)

annonse