Til hovedinnhold

6 milliarder mobilabonnementer i verden

Enorm vekst i utviklingsland, viser ITU-rapport.

Mobilabonnementer per 100 innbygger. I de mest utviklede landene er det flere abonnementer enn innbyggere, mens det på verdensbasis er 85,7 mobilabonnementer per 100 innbyggere.

Ved slutten av 2011 var det rundt 6 milliarder mobilabonnementer i verden, ifølge rapporten "Measuring the Information Society 2012" fra ITU (International Telecommunication Union).

Verdens befolkning er på rett over 7 milliarder.

"Innenfor mobilsektoren er det utviklingslandene som nå står for størstedelen av markedsveksten. Registrerte mobilabonnementer hadde en tosifret vekst i utviklingsland, og totalt var det seks milliarder mobilabonnementer ved slutten av 2011", heter det i rapporten fra ITU.

Nye fremvoksende økonomier som India og Kina har rundt 1 milliard mobilabonnementer hver.

Det som har drevet veksten, er ifølge ITU at prisene på mobiltelefoner har falt jevnt og trutt de siste årene.

Disse landene er mest utviklet på IKT-fronten, ifølge ITU.

Kraftig vekst for mobilt bredbånd

Rapporten tar også for seg andre sider av IT- og kommunikasjonssektoren. Det området hvor ITU ser størst vekst, er innenfor mobilt bredbånd. I løpet av det siste året har veksten i mobilt bredbånd ligget på 40 prosent globalt og 78 prosent i utviklingslandene.

Det er nå dobbelt så mange abonnementer på mobilt bredbånd som på fast bredbånd, på verdensbasis. ITU tror mobilt bredbånd vil kunne gi en sterk økning i bruk av internett fremover.

Rundt 2,3 milliarder mennesker, eller en tredjedel av verdens befolkning, har nå internett-tilgang – men det er stor forskjell på rike land og utviklingsland. ITU sier i sin rapport at 70 prosent av de som bruker internett bor i forholdsvis rike, industrialiserte land.

Ifølge rapporten er det Sør-Korea som er verdens mest avanserte land når det gjelder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fulgt av Sverige, Danmark, Island og Finland. Norge havnet på en 13. plass, foran USA på 15. plass.

Her kan du lese hele rapporten (PDF)

Les også: Kraftig vekst i smartmobilsalget

annonse