Nyhet

Kodak får 6 måneder på å snu trenden

Vurderer å søke konkursbeskyttelse for å redde selskapet.

Rapportene om den aldrende fotogiganten har vært dystre den siste tiden, og nå er tiden ute. Kodak har fått en frist på 6 måneder til å gjenvinne markedets tillit, ellers vil de bli tatt av børsen. Wall Street Journal meldte igår at en søknad om konkursbeskyttelse er under vurdering.

Brev fra SEC
Styret i Eastman Kodak vedgår å ha mottatt et brev fra det amerikanske tilsynet for verdipapirhandel, SEC, der de får en frist på seks måneder til å få aksjekursen opp på minst en dollar i minst en måned. Kursen passerte dollaren på tur ned i desember, og da nattens nyheter ble kjent sank den ytterligere 30%, fra $0,68 til $0,47. Hvis de ikke lykkes i forsøkene på å få prisen til å stige igjen vil de bli tatt av børsen.

Helt patent?
Det er først og fremst håp om enklere salg av 1100 fotorelaterte patenter Kodak sitter på som er målet med en beskyttet omstrukturering.
Hjemmelen for en slik konkursbeskyttelse, en beskyttelse mot å bli begjært konkurs av sine kreditorer over en viss periode, finnes i de amerikanske konkurslovenes kapittel 11, og løsningen kalles derfor ganske enkelt en Chapter 11.
Kreditorenes motivasjon for å gå med på dette, er forventningen om at de vil ha større sjanse til å få tilbakebetalt større deler av gjelden ved å vente til det rammede selskapet kommer seg, enn de vil få ved å tvinge gjennom en konkurs og dermed tvangssalg av selskapets verdier. I denne situasjonen kan Kodak selv få enkelte verdier tvangssolgt, for eksempel patentene. Eksperter antyder at også dette kan bli lettere enn det er pr. idag, da eventuelle kjøpere slipper å bekymre seg for om de kjøper patenter de senere kan få beslaglagt hvis Kodak skulle bli slått konkurs.

Pensjonsforpliktelser hindrer oppkjøp
En annen vanlig løsning - helt eller delvis oppkjøp - kan også lettes hvis løsningen blir konkursbeskyttelse. Slik det er idag, har Kodak store pensjonsforpliktelser. Dette gjør et oppkjøp av rubbel og bit til en lite attraktiv investering. Såfremt Kodak lykkes i å få pensjonsutgiftene overført til det amerikanske pensjonsforsikringsfondet, vil dette stille seg annerledes.

Forsvinner Kodaks produkter nå?
Hvis Kodak ikke klarer å løse problemene, har de snart ikke penger til å betjene gjelden sin. Om dette skjer, og kreditorene begjærer Kodak konkurs og konkursboet tvangssolgt, er det ikke sikkert eventuelle kjøpere vil fortsette filmproduksjonen. Da Polaroid gikk dukken, var det tidligere Polaroid-ansatte som til slutt startet The Impossible Project, kjøpte fabrikken og fortsatte produksjonen.
Om de lykkes med å hente nye midler ved salg av patenter, er det opp til Kodaks styre i samråd med investorene, å vurdere om filmproduksjonen er bærekraftig eller ikke.
Fryseren er med andre ord fortsatt analogfotografens beste venn.

(Kilder: dpreview.com, Wall Street Journal)

Les også
Kodak tømmes for folk og fe
Les også
Kodak synger på siste vers
Les også
Kodak selger arvesølvet
Les også
Kodak slutter med kompaktkameraer?
Les også
Eventyret Kodachrome er over
annonse