Til hovedinnhold

Streaming stanser piratkopiering

Ny undersøkelse viser at nordmenn i økende grad vil betale for musikk.

Streaming av musikk øker og piratkopiering avtar. Dette kommer frem i en ny undersøkelse av Norstat på oppdrag for WiMP, som blant annet kan vise til at nordmenns tilgang til og bruk av musikkstreamingtjenester øker markant.

I løpet av det siste halvåret har andelen nordmenn med tilgang til en slik tjeneste økt fra 37 til 56 prosent, og andelen som har lyttet til musikk via streaming i løpet av den siste uken har steget fra 20 til 29 prosent på den samme tiden.

Trenden er også stigende i våre naboland Sverige og Danmark – hvor svenskene ligger omtrent på nivå med nordmenn, mens danskene fremdeles ligger et lite stykke etter.

Piratkopiering synker

Undersøkelsen viser at over halvparten av de spurte som tidligere drev med piratkopiering av musikk, ikke lenger gjør dette etter at de fikk tilgang til musikkstreaming. De under 30 år står sterkere enn de eldre på dette området, med 52 mot 30 prosent.

51 prosent av de unge sier også at de ønsker å betale for musikken, mens 22 prosent sier at de ikke er villig til å betale for streaming. For seks måneder siden svarte til sammenlikning 35 prosent nei.

Det totale antallet for de som vil betale har steget fra 25 til 29 prosent, mens 1/4 sier at det kommer an på tjenesten. De yngste er med andre ord de som i størst grad vil ta i bruk streaming, og som er mest betalingsvillige.

Ut med CD-en

CD-samlingen begynner å bli mer og mer avleggs, og andelen som har ryddet vekk, gitt bort, solgt eller kastet CD-ene har nå økt til 28 prosent. Halvparten av de spurte under 40 har kvittet seg med CD-samlingen, mens 9 av 10 over 50 fremdeles har den stående fremme.

De fleste under 30 tror at streaming blir den dominerende måten å konsumere musikk på i fremtiden – noe som er en oppgang fra 76 til 81 prosent fra juni i fjor. Totalt øker fremtidstroen på streaming i alle grupper, opp fra 51 til 58 prosent.

(Kilde: Aspiro Music)

annonse