Til hovedinnhold

Nå frigjøres Easee-laderne fra skyen

Jobber med styring via Bluetooth.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no
Finn Jarle Kvalheim

Laderprodusenten Easee har fått salgsforbud i Sverige, og mens Stavanger-selskapet kjemper for å tommel opp fra Elsäkerhetsverket, er det rundt 700.000 slike ladere på europeiske husvegger.

Veldig mange lurer på hva som blir veien videre for laderen sin. Nå varsler Easee at de jobber med å gjøre lokal styring av laderne mulig.

Dermed frigjøres laderne fra skytjenesten og kan styres direkte fra mobiltelefonen. Det er viktig i tilfelle både selskapet og skytjenesten bak laderen ikke overlever turbulensen de er inne i nå.

Ekstra sikring via Bluetooth

Som såkalt smartlader er én av egenskapene at den kan fortelles når den skal lade og også styres på andre egenskaper så som begrensninger i effekt og om kabelen skal sitte fastlåst.

Men i dag krever dette en fungerende skytilkobling - og slikt må som regel drives av et fungerende selskap i bakkant.

Her er det Easee skriver om smartlading på Easee Owners Club Nordics-gruppen på Facebook - vi uthever delen om Bluetooth:

«Vi vil også gjerne forsikre deg om at uansett utfall av denne situasjonen, vil du alltid kunne bruke våre ladere. Du kan fortsette å bruke appen med skytilkobling. I tillegg er ladere våre allerede satt opp for å kunne lade uavhengig av tilkobling til skyen gjennom vår offline fall-back-modus.

Som en ekstra sikring jobber vi med å gjøre appen i stand til å fungere uten skytilkobling via Bluetooth i første omgang, og andre lokale kontroller i nær fremtid.»

Usikkert rundt strømprisstyring

Samtidig er en del av smartladerkonseptet også koblet opp mot ting som tilbehør for lastbalansering og mulighet for løpende styring fra kraftprodusent basert på kraftpriser.

I hvor stor grad denne typen funksjoner kan ivaretas dersom skyen faller fra virker usikkert.

Samtidig overtas i dag en del av denne funksjonaliteten via smarte systemer som allerede finnes i elbilene.

Mye er usikkert

Det er til syvende og sist ikke bare smartfunksjonen i laderne som synes usikre for fremtiden. Fra svenske ESVs hold har Easee fått krav på seg til å komme med utbedringsplaner for feilene som er oppfattet som kritiske.

Her til lands skal Nkom ettergå et knippe ladere - noe som de har satt ekstra fart på nå, men fortsatt kommer til å jobbe med frem til høsten.

Avhengig av utfallene her er det uklart om eller hvor mye allerede monterte ladere vil påvirkes av prosessen. At laderne fortsatt kan være «smarte» via Bluetooth og styring fra mobilen forutsetter naturligvis at myndighetene bedømmer det som trygt å la selve laderen bli hengende på veggen.

Permitteringer og penger

Foreløpig har Easee varslet at de vil søke en midlertidig forføyning mot den svenske salgsnekten. Men i prosessen har de også varslet massepermitteringer og at de må hente inn opp mot 1 milliard kroner i friske midler.

Her til lands er det ikke kommet noen reaksjoner mot Easee, og myndighetene har så langt sagt at det ikke er automatikk i at det svenske vedtaket gjelder i Norge - til tross for at de før salgsstansen henviste til at våre to land forholder seg til samme regelverk.

Like fullt har hendelsen ført til en bråstopp for montering av Easee-stasjoner hos flere installatører.

annonse