Til hovedinnhold

Er dagens musikkløsninger gode nok?

Ulovlig fildeling er et hett tema om dagen. Musikkbransjen ønsker at nettleverandørene sperrer for piratnedlastning, mens andre mener musikkbransjen heller må jobbe med bedre løsninger. Musikkbransjen selv mener det er et dårlig argument.

Les også:
Slik skal musikkbransjen reddes.
Fremdeles dødfødt av musikkbransjen.
Musikkbransjen undergraver seg selv.
The Pirate Bay er ikke uskyldige.

Fornøyde med dagens lovlige løsninger

Norstat har nylig utført en undersøkelse på vegne av musikkbransjen med fokus på ulovlig nedlastning. I undersøkelsen kommer det frem at kun 4 prosent av Norges befolkning mener mangelen på lovlige løsninger er hovedårsaken til at musikk lastes ned ulovlig. 60 prosent mener det er fordi ulovlig nedlastning er gratis. Musikkbransjen selv mener dette viser at det ikke er de som må ta jobben for å redusere ulovlig nedlastning.

- Mange som deltar i debatten om ulovlig nedlastning hevder at det ikke finnes gode nok lovlige alternativer, men vår undersøkelse viser at dette argumentet ikke holder mål. Bare fire prosent av befolkningen mener dette. Så lenge ingen gjør noe for å stanse de ulovlige fildelingssidene på Internett kommer dette til å fortsette, uansett hvor gode bransjens lovlige alternativer er, sier leder i IFPI Norge, Marte Thorsby i en pressemelding.

IFPI mener det er tydelig at det er økonomi og enkelhet som gjør at folk laster ned ulovlig. Selv har de ikke overraskende ingen planer om å ville gi bort musikken. Men det må likevel stilles spørsmål om disse tallene er bevis godt nok for at bransjen ikke kan gjøre mer med sine løsninger.

Tviler på tallenes tale

Om undersøkelsen skal tolkes bokstavelig vil disse tallene tilsi at 96 prosent av befolkningen er fornøyde med dagens lovlige tjenester. Dette er det få som har tro på at stemmer. IKT-Norge skrev tidligere i år et åpent brev til norske musikere, låtskrivere og andre rettighetshavere hvor de ba om at det i større grad må fokuseres på bedre lovlige alternativer. De tror slett ikke at tallene musikkbransjen nå legger frem kan tolkes så bokstavelig som musikkbransjen ønsker. Torgeir Waterhouse, prosjektleder hos IKT-Norge tviler sterkt på at 96 prosent av befolkningen er fornøyd med dagens lovlige løsninger.

- Det kan jeg aldri tenke meg. I hvert fall ikke så lenge så mange laster ned og så få kjøper musikk som det musikkbransjens egne tall tilsier, sier han til Teknofil.

Han mener musikkbransjen fortsatt har mye jobb å gjøre med sine løsninger. Selv ser han gode tegn på at det kommer løsninger som er langt bedre enn tidligere, men fortsatt er det en lang vei å gå før løsningene er så brukervennlige som de bør være.

- Det tydeligste trekket i dag ser vi ved rettighetserklæring. I dagens globale verden retter disse reglene seg i dag mot en virkelighet som ikke lenger eksisterer. Musikkbransjen kan ikke unngå å jobbe hardere med nye løsninger på bakgrunn av denne undersøkelsen, påpeker han.

Et eksempel er for eksempel tjenesten Spotify hvor rettighetene til musikken du kan spille av begrenser seg til nasjonale forhold som er opphevet på nett.

Bør musikkbransjen reguleres?

Waterhouse får støtte i dette fra Hans Marius Graasvold, rådgiver hos Forbrukerrådet. Også han mener rettighetsproblematikken skaper mye bry for publikum. Ikke bare får du ikke tilgang til din Spotify-konto om du er i utlandet mer enn to uker. Som norsk forbruker får du heller ikke kjøpt musikk via Amazon sin MP3-tjeneste og selv ved kjøp av fysiske CD-er kan du få beskjed om at du ikke får kjøpt om ikke de norske rettighetene er på plass. Graasvold mener musikkbransjens undersøkelse må tas med en klype salt når det gjelder spørsmålet angående hvor fornøyde nordmenn er med lovlige musikktjenester på nett.

- Det skal sies at vi ikke har fått noe ras av henvendelser angående dette og om det kommer mange slike undersøkelser med lignende resultat, så må vi nok bøye oss for dette. Men du skal ha fulgt dårlig med om du ikke ser at her er det noe folk savner. Spesielt har dette dreid seg om eierskap til musikken de kjøper. Dette handler også i stor grad om hvordan lisensiering av musikk fungerer med globale forhold. Bransjen selv virker mest interessert i å diskutere håndhevelse av rettighetene, de bør da også se på hvordan de kan skape gode løsninger. For å få svar på befolkningens holdning til lovlige tjenester må det nok en ny undersøkelse til med litt andre spørsmålsformuleringer enn de som her er valgt, sier Graasvold.


Selv frykter han at bransjens løsninger for lisensiering av musikk vil bli større med tiden som kommer. Om ikke bransjen tar tak i rettighetsproblematikken selv frykter han at det må sterkere virkemidler til for å løse problemet.
- Bransjen må selv løse opp i rettighetsproblematikken. Hvis ikke bør en gå inn å se om dette må reguleres av politikere og myndigheter, påpeker han.
Undersøkelsen fra Norstat viser ellers at 70 prosent av befolkningen under 30 år som har tilgang til nett har lastet ned ulovlig musikk. 86 prosent mener ulovlig nedlastning vil fortsette om så lenge sjansen for å bli tatt er liten og 85 prosent mener musikerne selv bør få bestemme om musikken de skaper skal selges eller gi bort gratis.

Hva mener du? Er dagens lovlige løsninger gode nok?

Mer om
annonse