Til hovedinnhold

Retter mobilreklame mot unge

Reklamebransjen har opplevd store problemer med å nå unge voksne i det siste. Færre og færre bruker tradisjonelle mediekanaler og bransjen må derfor ty til nye metoder for å nå denne gruppen.
- Det å nå aldersgruppen 18 til 34 år er en stor utfordring for reklamebransjen, siden denne gruppen bruker mindre tid på print- og TV-medier, sier senioranalytiker Paul Goode i M:Metrics.
Selskapet står bak en større undersøkelse som viser hvem som er best egnet for mobil reklame. Denne viser at det først og fremst er unge menn som treffes av slik reklame. Hele ni prosent av menn mellom 18 og 34 år svarte på en SMS-reklame de mottok i februar, mens andelen blant resten av befolkningen er på fire prosent.
Undersøkelsen viser videre at i Vest-Europa er den mannlige delen av befolkningen langt mer aktive på det mobile internett. Samtidig er det vel ikke så overraskende at unge bruker dette langt mer enn eldre.

Mer om
annonse