Til hovedinnhold

Snart kan dingsene dine hente strøm fra selve skjermen

Det skal gjennomsiktige solceller sørge for.

Nå som de bærbare, elektroniske duppedittene er blitt et allstedsværende fenomen er det blitt stadig viktigere å utvikle nye og praktiske måter å sikre strømtilførsel på, noe som hittil har resultert i en del eksperimentelle forslag. Nettstedet Extremetech melder nå om et nytt konsept som potensielt kan få store, positive konsekvenser for hvordan vi lader dingsene våre.

Et lite selskap ved navn Ubiquitous Energy, som er grunnlagt av folk fra det kjente teknologiuniversitetet MIT, har nemlig utviklet gjennomsiktige solceller. Oppfinnelsen legger til rette for at enhver form for glassflate, det være seg vinduer eller skjermer, potensielt kan brukes som strømkilde.

Skal være fullstendig gjennomsiktige

Det har riktignok allerede blitt eksperimentert med gjennomsiktige solceller, men i motsetning til tidligere forsøk skal cellene til Ubiquitous Energy være fullstendig gjennomsiktige, akkurat som vanlig glass.

Skjermatisk fremstilling av teknologien, hentet fra forskningsdokumentet. Foto: Ubiquitous Energy

Konvensjonelle solceller fungerer i korte trekk ved å absorbere fotoner, det vil si partiklene som synlig lys består av, for deretter å konvertere disse til elektroner, altså elektrisitet. I gjennomsiktige materialer fyker fotonene tvers gjennom, noe som i utgangspunktet gjør det vanskelig å lage solceller som er genuint gjennomsiktige.

Forskerne løste dette problemet ved å utvikle noe som heter TLSC-paneler (transparent luminescent solar concentrator) i stedet for vanlige solpaneler. Det spesielle med TLSC-panelene er at de inneholder organiske mineraler som har den egenskapen at de absorberer bestemte bølgelengder av det usynlige, infrarøde lyset i stedet for det synlige lyset.

Ennå lav effektivitet

Deretter omdannes det infrarøde lyset til en annen bølgelengde som ligger nærmere det synlige spekteret. Dette lyset ledes så til kantene av panelet, hvor det fanges opp av konvensjonelle solceller som omdanner lyset til elektrisitet.

Ved at panelet kun fanger opp det infrarøde lyset og lar det synlig lyset slippe fritt gjennom, kan panelene lages like gjennomsiktige som vanlige glassflater. Dermed kan man med andre ord bygge løsningen inn i for eksempel vinduer eller skjermer på mobile enheter, som i prinsippet igjen kan gjøre enhetene selvforsynte.

Det er nok likevel en god stund til teknologien faktisk blir anvendelig, da effektiviteten til løsningen ennå er svært lav. Forskerne tror imidlertid at de vil være i stand til å heve effektiviteten betraktelig etter hvert som teknologien klargjøres for produksjon. Mer teknisk informasjon finner du i selve forskningsdokumentet.

Microsoft har også presentert en ny ladeløsning som baserer seg på lysstråler: Den benytter seg av spesialdesignede «lamper» »

annonse