Tek.no

Nyhet

Intel lanserer WiMax-brikke

Stefan Nordbø Halck
18 Apr 2005 10:48

Intels WiMax-brikke er tidligere kjent under kodenavnet "Rosedale". Brikken er utviklet for å benyttes i enheter som mottar WiMax-signaler - først og fremst i forbrukermarkedet. Siemens er et av selskapene som har kastet seg over "Rosedale" og implementerer den i et nytt nettverksprodukt.

Brikken har veiledende pris på ca. 45 amerikanske dollar. Foreløpig ligger WiMax-utstyr for høyt i pris til at det er interessant for mange brukere, men dette vil trolig endre seg i løpet av året.

Det bygges ut WiMax-nett over hele kloden, men standarden vil nok møte en del konkurranse fra ulike høyhastighets mobilnett. WiMax kan gjerne erstatte DSL på sikt ettersom teknologien er utviklet for å dekke hele bydeler.

Et sentralt poeng med WiMAX er å kunne tilby trådløs bredbåndsaksess. I første omgang snakker vi om overføringshastighet på opptil 40 Mbps per kanal. Målet er å gjøre teknologien tilgjengelig i byene slik at man på sikt kan kople opp bærbar PC eller PDA gjennom "Mobile WiMAX" på 15 Mbps.

Ifølge WiMax Forum vil testing og godkjennelse av WiMax-produkter starte i stor stil denne sommeren. Dette betyr at slike nett kan være tilgjengelig allerede til høsten.

WiMax (IEEE 802.16) kan foreløpig støtte dataoverføringer i opptil 75 Mbit/s og overføre signaler med rekkevidde opptil 50 km.

(Kilde: Cnet)

Les også
Intel danner allianse for trådløst
annonse

Les også